V poslední době se rojí informace, že opevnění Československé republiky bylo nedostatečné a nedokázalo by Němce zastavit. To je ovšem hrubý omyl, který chce výstava napravit a ukázat jak předválečný vývoj, tak poválečný vývoj našeho opevnění. Generální štáb měl vypracovaný důležitý obranný systém, který měl v první fázi zamezit průniku nepřítele do naší země. Hlavní páteří tohoto opevnění byly bunkry vzor 37, které jsou nejčastěji známy jako tzv. řopíky.

Návštěvníci na výstavě uvidí půdorys bunkru s vyznačenými střílnami, vstupem a celým technickým vybavením. Jedině tak si mohou udělat jasnější představu, jak probíhal život uvnitř bunkrů.

Mimo vyznačený bunkr budou na výstavě presentovány další vojenské předměty související se systémem prvorepublikového opevnění. Snad z nich návštěvníci pochopí, jak moc byli odhodláni naši předci bránit vlast. Bohužel vše skončilo na nerozhodných politicích, kteří raději vydali naše pohraničí a v tichosti odletěli do Londýna.

Autoři výstavy by rádi na tomto místě poděkovali obětavosti členům Klubu vojenské historie Břeclav a 19. praporu Stráže obrany státu Hodonín. Díky obětavosti a nezištnosti těchto dobrovolných vojenských klubů by se nepodařilo zajistit takové množství zajímavé techniky. Návštěvníci tak uvidí zajímavé originální předměty, které nejsou běžně k vidění.

Výstava je rozdělena na dva celky. Ten první tvoří období spojené s budováním pevnostních objektů, které končí rokem 1938 a obsazením našeho pohraničí.

Další období pokračuje poválečnou reaktivací, kdy byly bunkry opětovně využívány, tentokráte proti případnému vpádu z Německa a Rakouska. Také toto období jistě zaujme návštěvníky, hlavně dřívější vojáky, kteří uvidí zbraně používané Československou armádou v letech 1945–1989 a budou tak moci zavzpomínat na svá vojenská léta.

MAREK VAŘEKA