Během několika posledních let se jim podařilo sehnat doslova unikáty, které odhalují dávnou minulost naší země.

Návštěvníci, kteří výstavu navštíví od 8. června do 4. září 2011, mohou soutěžit o jednu starou mapu Moravy. Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché. Stačí vyplnit svoje jméno a adresu na vstupenku, kterou poté vhodí do osudí. Na konci soutěže se bude losovat jeden šťastlivec, který obdrží vzácnou starou mapu.

První mapy Moravy se objevily až v druhé třetině 16. století a byly součástí velkých reprezentativních atlasů, které se šířily v průběhu 16. století Evropou. Nejstarší vystavovaná mapa pochází už z roku 1573. Jde o mapu tiskaře Abrahama Ortelia (1527–1598) vydanou v Antverpách. Protože vydávání map bylo velmi oblíbené, tiskly se zpravidla podle původní předlohy až 150 let. Proto mají kurátoři ve své sbírce několik map vycházejících ze stejného podkladu, ale vydané jiným tiskařem. Právě na hodonínské výstavě budou mít návštěvníci možnost srovnat tyto mapy a názorně vidět rozdíly v jednotlivých vyhotoveních.

Asi nejznámější mapou Moravy je ta, již vytvořil známý moravský učenec a biskup jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Ten připravoval mapu řadu let. Jako podklad mu samozřejmě sloužila nejstarší mapa Moravy od Pavla Fabricia, kterou ovšem podstatně rozšířil a doplnil o další informace. Je jasné, že na rozdíl od zahraničních kartografů, kteří znali Moravu většinou pouze z map, maximálně zde byli jednou či dvakrát, ji Komenský jako učitel prošel celou. Proto měl velmi cenné informace, které do mapy zapracoval. A tak v roce 1630 spatřila světlo světa doposud nejpřesnější mapa Moravy. Tato mapa byla vydána v Amsterdamu a svoje využití, kromě „turistického“, našla hlavně v oblasti vojenství. Zahraniční, ale i domácí vojevůdci mapu okamžitě koupili, protože měla pro ně doslova strategický význam. Morava byla spojnicí tehdejší Evropy a cizí armády se zde proháněly jako po cvičišti. Je tedy nasnadě, že díky mapě se lépe orientovali v terénu. Na mapě jsou precizně zachyceny řeky, hory, vesnice, městečka a města. Navíc v horní části jsou umístěna čtyři významná města, a to Polná, Brno, Olomouc a Znojmo.

Zveme tedy všechny milovníky historie, aby přišli nahlédnout do starých map, kterým se obdivovali již naši předkové.

MAREK VAŘEKA