Přesto pokračovaly práce na odkanalizování lokality Výhon, což je nutná podmínka pro tamní další výstavbu. V plném proudu tak byly v pondělí například práce v Partyzánské či Okružní ulici směrem k prodejně Kauflandu. U okružní křižovatky tak úřadoval bagr. „Z vykopaných šachet se bude pod terénem protlačovat kanál,“ přiblížil další postup mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Uzavírky ve východní části Hodonína na začátku února.Uzavírky ve východní části Hodonína na začátku února.Zdroj: MěÚ HodonínJak uvedl referent z radničního odboru investic a údržby Jiří Lindovský, kvůli bezpečnosti a nestabilnímu podloží bude třeba po dobu podzemních prací omezit dopravu na povrchu. „Uzavírka křižovatky ulic Konečná a Jižní na sídlišti Jihovýchod je plánována do 14. února, uzavírka ulice Partyzánská v úseku od Brandlovy ulice po okružní křižovatku je plánována do 16. dubna. Po tuto dobu bude omezena i doprava na okružní křižovatce,“ uvedl mluvčí.

Stavební práce pak mají pokračovat v další etapě přes Partyzánskou ulici v úseku od křižovatky s Brandlovou ulici, Marxovu ulici k Sídlištní ulici a dále pod železniční tratí směrem k Výhonu. Zmiňovaná kanalizace má odvést vodu z Výhonu do retenční nádrže. „Na odtoku z retenční nádrže bude osazen regulátor, pomocí něho bude dešťová voda vypouštěna do dešťové kanalizace a odváděna do Očovského járku a do řeky Moravy. Splašková kanalizace bude napojena na stoku kanalizačního systému města na dolní cestě Marxovy ulice,“ vysvětlil mluvčí v tiskové zprávě.

Celá stavba má trvat téměř rok a i s DPH má město vyjít na zhruba dvacet milionů korun.