V oblasti totiž chybí potřebná technická a dopravní infrastruktura. To se ale změní. „Asi jedinou možností, jak lidem umožnit stavět, je uzavření plánovací smlouvy s městem. To se v ní zaváže, že do určité doby odpady, vodovod a cesty nechá zřídit," přiblížil místostarosta a předkladatel plánovacích smluv Vítězslav Krabička.

Hned šest dokumentů mají dnes odpoledne schvalovat hodonínští zastupitelé, což jim také radní jednohlasně doporučili. Právě plánovací smlouva se závazkem radnice na výstavbě nezbytných prvků totiž může nahradit to, že tam dočasně chybějí. Na základě této smlouvy by pak mohl stavební úřad vydat stavební povolení. „Avšak ke kolaudaci staveb může dojít teprve po vybudování dopravní a technické infrastruktury," upozornil David Brychta z právního odboru, který materiál pro dnešní zastupitelstvo vypracoval.

Připomněl, že nejdříve se musí schválit alespoň územní rozhodnutí. Radnice se proto ve smlouvě zavazuje, že sítě zajistí do deseti let. Do díla se ovšem nebude možné pustit hned. „V lokalitě musí být vyřešené nakládání s dešťovými vodami. Nelze je odvádět do kopce," upozornil vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Voda se musí svést dolů do Očovského járku, což bude stát předběžně zhruba šestnáct milionů korun. Jenže tato cesta se pořádně zkomplikovala loni, když radnice nevyhrála výběrové řízení o pozemky ve vlastnictví státu. Hodonín totiž o dvě stě tisíc korun přeplatila jedna pražská firma. Městský úřad tak nyní nemůže stavebně ani územně povolit výstavbu dešťové kanalizace. „S novým majitelem se jedná," uvedl na posledním řádném jednání rady Novák s tím, že se řeší i možnost dotčenou parcelu obejít.

Na Výhonu je však problematických pozemků víc, i když s jejich výkupy radnice začala už v roce 2000. „V dané lokalitě se nacházejí parcely, u kterých bude nezbytné vydání územního rozhodnutí jako podkladu pro zahájení vyvlastňovacího řízení. Pak jsou tam takové, u kterých není dokončené dědické řízení, nebo jsou předmětem zástavního práva či exekučního řízení," píše se ve vyjádření městského oddělení pro nakládání s nemovitým majetkem.

Podle orientačních propočtů z roku 2011 může pořízení technické infrastruktury v oblasti vyjít na sto devadesát milionů korun.

Přitom v Hodoníně jde o jednu z mála lokalit, kde by lidé v dohledné době mohli stavět. Radnice odhaduje, že na pětatřiceti hektarech vyroste až sto padesát rodinných domků. Jen město může nabídnout kolem patnácti parcel. „Navíc rozjíždíme zpracování aktualizace regulačního plánu, kde chceme prověřit, jestli by byla možná výstavba u Spodní cesty u železničního koridoru. Došlo totiž ke změnám v zákoně o ochraně před hlukem a vibracemi. Není proto vyloučené, že se začnou povolovat stavby i tam," dodal Novák.