V období od dubna až do září letošního roku věnovalo písemné vyjádření sto pět hostů. „Ti z možného počtu 840 známek v hodnotách jedna až pět podle školní klasifikace udělili v osmi kategoriích 678 známek, tedy jednaosmdesát procent možných hodnocení," informoval vedoucí Slovanského hradiště František Synek.

Nejlepší známku, tedy jedničku, památník získal za poskytované služby v sedmašedesáti procentech, dvojku ve dvaceti a trojku až pětku ve třinácti procentech. Nejlépe lidé ohodnotili pokladní a průvodkyně, nejhůře pak propagaci akcí. „Celkový průměr udělené známky činí 1,46. Je to dobré zjištění," uvedl vedoucí. Podle něj se hradišti mimo jiné daří s doprovodnými programy pro školy.

Ten nadcházející, Velkomoravský den s archeologem a se skupinou Styrke třiadvacátého října, už je dokonce plný. Proto se na něj nelze přihlásit. „Návštěvu hradiště při ostatních programech, na prohlídky expozice a hradiště, přijímáme dále. Zveme také na návštěvu v zimním období, na které nově připravujeme programovou nabídku," dodal Synek.

Kdo má v plánu na památník zavítat ve čtvrtek, musí počítat s omezenými službami. Kvůli opravě rozvodné elektrické sítě v Lužicích a Mikulčicích bude tento den vypnutá elektřina. „Prohlídka Pavilonu II Kostela nebude možná. Návštěvníci se mohou po areálu procházet, vystoupat na věž a poslechnout si od průvodce kratší výklad," přiblížil Synek.