Očistu provede odborná firma na všech veřejných prostranstvích, v dešťové kanalizaci, rodinných i bytových domech. „Žádáme všechny občany o spolupráci s pracovníky firmy, především pak zástupce výborů samospráv v bytových domech, aby zajistili přístup do sklepních prostor“ upozorňují úředníci na webu města.

Tam jsou také uvedené termíny zásahu v jednotlivých lokalitách. Firmy musí doložit doklad o deratizaci nebo požádat o službu na úřadě.