„Vyvěšováním rozšiřujeme pro ptáky množství příležitostí k zahnízdění," vysvětluje smysl akce organizátor Dalimil Toman, podle něhož není v hospodářském lese, který zabírá většinu rozlohy luhu, dostatek starých stromů. „Právě v nich dříve ptáci nacházeli dutiny ke kladení vajíček, které se nyní snažíme nahradit právě budkami," vysvětlil Toman.

Domov tam najde mnoho ohroženým druhů. „Vyhledávají je třeba lejsci bělokrcí, jichž v přírodě ubývá," sdělil Ondřej Ryška z Českého svazu ornitologického. Hnízdí v nich také rezci, sýkory, brhlíci, strakapoudi nebo puštíci. Neobsazena zůstává každopročně jen pětina. Jejich úbytek totiž v lese způsobuje problémy. „Jsou součástí tamního ekosystému a jejich mizení ohrožuje další zvířata a rostliny. Ptáci například regulují množství hmyzu," poznamenal Toman.

Třicet dobrovolníků tak za dva listopadové víkendy vyčistilo a opravilo stávající budky a vyvěsilo pětadvacet nových. „Na projektu se podílí hlavně studenti, ale loni vyráběly budky i děti ze základních škol, kam jsme je přivezly jako stavebnice," uvedl Toman.

Čistění nechávají ochránci vždy na podzim poté, co je opustí mláďata. „Zbaví se tím parazitů, kteří mezi ptáky šíří nemoci. Mnoho lidí dnes vyvěšuje budky, ale pokud je každý rok nevyčistí, neplní svůj účel," podotkl Ryška.

Ohroženým ptákům chtějí dobrovolníci pomoci v Mikulčickém luhu. Už devět let tam proto vyvěšují hnízdní budky. Letos jejich umístění zaměřovali s GPS.Další velké rozšiřování počtu ptačích obydlí už dobrovolníci neplánují. „Zaměříme se hlavně na údržbu a monitorování jejich obyvatel," řekl Jiří Knapil z Hnutí Brontosaurus. K tomu má sloužit virtuální mapa, na které bude každá budka dohledatelná díky GPS souřadnici. „Doufáme, že to náš projekt také zpopularizuje. Lidé si budou moci mapu stáhnout třeba do mobilu a pak vyrazit pozorovat opeřence přímo do lesa," dodal Knapil.

PETR GAL