Tamní knihovna se nachází v prvním patře kulturního domu. Po úpravách by zde měla vzniknout galerie s pohledem do hlavního sálu, zázemí pro čtenáře včetně drobného občerstvení a menší studovna. Samozřejmostí je elektronizace výpůjční služby, na kterou se vztahuje dotace z ministerstva kultury. Nejpalčivějším problémem je dostupnost knihovny starším čtenářům, kteří mají problém se dostat do prvního patra. Jako vhodné řešení se ukázal výtah.

Nutnost vyřešit bezbariérový přístup do knihovny řeší také v kyjovské knihovně, kde se předpokládá dokončení rekonstrukce v prosinci příštího roku. „Důvodem je nevyhovující stav opláštění budovy kvůli nedostatečné izolaci proti vlhkosti a s tím související tepelné ztráty," sdělil kyjovský starosta František Lukl.

Knihovny však už dávno neslouží pouze k půjčování knížek nebo samostudiu. Čím dál více se zaměřují na rozšiřování dalších aktivit. „Knihovna je kulturním stánkem obce. Snažíme se ji posunout směrem ke vzdělávání," řekla ředitelka kyjovské knihovny Michaela Moudrá. Tam také začali s počítačovými kurzy pro důchodce. Příští rok by se chtěli zaměřit na malování pravou mozkovou hemisférou. Dále se zaměřují na autorské přednášky nebo základy Tai Chi.

Součástí rohatecké knihovny je také family point, kde rodiče mohou přebalit nebo nakrmit děti. „Knihovna se stává klubovnou, kde se lidi sejdou, povídají si nebo si přečtou noviny," vystihla trend nové doby její knihovnice Jana Charvátová. Dodala, že nejvíce lidi zajímají odborné přednášky a tvořivé dílny.

Hodonínská knihovna už rok nabízí možnost vypůjčení takzvaných e-knih do čteček, telefonů nebo tabletů. Dále nabízí pomůcky pro špatně vidící nebo nevidomé. „Máme k dispozici přenosnou kamerovou lupu, potom její provedení ve formě myši do ruky, které je vhodné pro čtení novin," upozornila knihovnice Veronika Kundratová. Dále si zde nevidící mohou vyzkoušet ozvučený webový portál FriendlyVox a zvukové knihy.