Vpustit do tmavých porostů více světla. Takový byl cíl lesníků a ochránců přírody, kteří se zaměřili na zlepšení životních podmínek na Soutoku – Podluží. Evropsky významná lokalita se rozkládá na pomezí Břeclavska a Hodonínska.Roháč obecný.

Prosvětlení, tedy prořezání části stromů a keřů, zajistili lidé z Agentury ochrany přírody a Lesů České republiky. S pokrytím nákladů pomohlo ministerstvo životního prostředí. „Hmyz vázaný na staré stromy je jednou z tamních nejvýznamnějších skupin. Využívá osluněné stromy. Včetně druhů, kteří jsou dnes na hranici vyhynutí," vysvětlil zoolog Pavel Dedek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, která je agentuře podřízená.

DUBY ODUMÍRAJÍ

Mezi takové druhy patří například kriticky ohrožený krasec dubový nebo silně ohrožení tesařík obrovský či páchník hnědý. „Nad těmito druhy se na Soutoku stahují mračna. Ideální prostředí pro ně v poslední době představovaly početné soliterní duby na tamních loukách. Ty však začaly s poklesem hladiny spodní vody hromadně odumírat. Nyní jich zbývá jen hrstka," ozřejmil Dedek.

Krok schvaluje například Irena Dojáčková z Velkých Bílovic. „Pokud to broukům pomůže a nic to negativně neovlivní, nevidím v tom problém. V tomto je práce ochranářů neocenitelná," má jasno milovnice přírody.Tesařík obrovský je silně ohrožený druh.

Soutok se stal cílem návštěvy mnoha turistů. „Je to pro nás významná lokalita. Jedna z těch, kterou může Lanžhot nabídnout turistům. Jejich cesty většinou směřují od nás právě k Soutoku. Hlavně na kolo je to od města ideální vzdálenost," řekl starosta Lanžhota Ladislav Straka.

V první fázi prosvětlování ochranáři vybrali vhodné stromy v asi tři a půl kilometru dlouhém úseku lesních okrajů. Pozornost při výběru soustředili především na duby.

V menší míře lesníci prořezali i jilmy nebo hrušně. „Nové výsadby dubů na loukách totiž začnou být pro ohrožené druhy brouků atraktivní až po mnoha desítkách let. K překlenutí období je nutné zajistit větší množství stromů, které budou v optimálním věku a zastoupí ihned dožívající solitery," sdělil Dedek.

Poté doplnil. „Lesníci odstranili i hustý podrost keřů a mladých stromků, aby byly dostatečně osluněné i kmeny vybraných jedinců. Společně jsme vybírali kromě nejstarších a tedy nejvhodnějších i stromy, které optimálního věku dosáhnou později," přidal zoolog.

Tím však práce ochranářů a lesníků nekončí. „V tříletých až pětiletých cyklech bude nutné vyřezávání opakovat," připomněl Dedek.

Pachník hnědý je silně ohrožený druh.