Obě o té druhé mluví s velkým respektem a uznáním. Podstatný není ani věk, který by je mohl vedle sebe postavit jako matku a dceru.

„V posledních čtyřech letech jsem jako zastupitelka sledovala způsob práce paní Smutné, který se mi líbil. Rozhodla jsem se, že ji budu ve všem podporovat, protože to, co dělala, lidé vnímali velice pozitivně. Bylo vidět, že pro Strážnici žije a snaží se pro ni hodně udělat,“ zamyslela se nad svým vztahem k nové starostce nová místostarostka Hana Kosířová. Ta znala už její rodinu, především jejího, dnes již zesnulého otce Jana Jurčáka, kterého dodnes vidí jako velkého gentlemana a výborného člověka i právníka.

Na své nadřízené si váží především lidskosti a smířlivosti. „Má svůj cíl, za kterým jde a dokáže kolem sebe vytvořit tým lidí, kteří ji v tom podporují,“ hodnotí Kosířová.

Ta si respekt Renaty Smutné získala právě v uplynulých čtyřech letech, kdy se potkávaly na zastupitelstvu. „Musím říct, že s mojí kolegyní, se kterou jsem velmi úzce spolupracovala, Pavlou Grombířovou si Hana Kosířová získala náš obrovský respekt a důvěru, a to nejen nás, ale i všech dalších a to především osobními vlastnostmi, které budou pro město podle mého názoru velmi prospěšné,“ vyzdvihla kolegyni starostka Renata Smutná. Ta na bývalé pedagožce obdivuje především odvahu mít vlastní názor. „Paní Hana si ho utváří velmi pomalu, rozvážně a moudře, což je pro práci ve městě velmi důležité. Navíc se mi zdá, že je rozvážnější, než já a je klidnější, což je vlastnost, ke které bych také ráda dospěla,“ zasmála se Smutná.

Ani jedna z žen zatím nepředpokládá, že by mezi nimi došlo ke konfliktu. Zatímco životní krédo Kosířové je spolupráce a dohoda, Smutná předpokládá, že v případě střetu se obě ženy dohodnou. „Vidím to spíš pozitivně, neumím si představit, že by přišlo něco, co bychom neuměly vyřešit. Máme společné záliby. Paní Hana i s manželem námořníkem, vede jógu a vyznává zdravý životní styl, v čemž jsme si také blízké. Navíc má ráda výtvarné umění a kulturu, což jsou i mé koníčky,“ porovnává starostka.

A obě jsou nejspíš i hodně kreativní. Už teď totiž vymýšlí aktivitu, která by stmelila jak radní, tak i zastupitele. „Plánujeme, že budeme chystat společné, stmelovací akce pro radu i zastupitelstvo, třeba turistické pochody. Na spolupráci se těším,“ říká Smutná.

Tu teď se svou kolegyní, ale i ostatními zastupiteli čeká příprava rozpočtu na další rok. „V plánu je také program rozvoje města pro Strážnici, na kterém chceme co nejdřív začít pracovat, abychom ho předložili lidem. Chtěli bychom, aby o něm i o všech investicích v této pohnuté době věděli,“ poukazuje na plány Kosířová.

Oběma totiž jako typickým ženám záleží především na otevřenosti a komunikaci s místními. „Ráda bych rozběhla besedy s lidmi k různým tématům,“ uzavírá starostka.Strážnice – Spojuje je láska ke kultuře, přírodě i podobné povahy. Oficiálně se seznámily před čtyřmi lety, když spolu zasedaly ve strážnickém zastupitelstvu. Věděly o sobě ale už dřív. Nyní je spojí dvě nejvyšší funkce ve městě. Řeč je o nové starostce Strážnice Renatě Smutné a místostarostce Haně Kosířové. Je to vůbec poprvé, kdy v čele města usedly na Hodonínsku dvě ženy.