Tuto kvalifikaci nyní nabízí Střední odborná škola zdravotnická a sociální v Kyjově. Ve škole získané osvědčení opravňuje majitele pečovat o klienty v pobytových zařízeních, případně v domácí péči. Seminář zahrnuje sto osmdesát hodin výuky, z toho čtyřicet hodin praxe, například v Centru služeb pro seniory Kyjov, v Domově Horizont nebo v Domě s pečovatelskou službou ve Vracově.

„Vyhláška nám dává, co všechno musí být obsahem takového kurzu. Je to od sociální péče, pečovatelství, přes základy anatomie, specifika péče o různé skupiny obyvatel jako zrakově postižení, sluchově či tělesně postižení, dále psychologie, základy práva či komunikace,“ uvedla Jindřiška Mikulčíková z kyjovské školy.

Zdravotnická škola bude další seminář otvírat se začátkem nového školního roku. Mimo jiné pořádá také kurz pro zájemce o znakovou řeč. Do budoucna zvažují akreditaci kurzu osobní asistence.