„Pracoval jsem na ní přibližně půl roku. Jelikož na katastru obce zatím neproběhl žádný větší archeologický výzkum, musel jsem vycházet hlavně z toho, co archeologové odkryli na pozemcích okolních obcí," připustil Futák.

Ten při zpracování historie vycházel i z nejnovějších nálezů u Hrubé Vrbky. „Odborná veřejnost nepočítala například s tím, že se v tomto regionu podaří objevit tak silné germánské osídlení," zdůraznil Futák.

V publikaci, která vznikla k prázdninové Historické bitvě, se tak lidé dočtou o období staršího pravěku, době kamenné, době římské či stěhování národů, tedy období, kdy přes Louku procházeli Slované nebo Avaři. Zahrnuté je i období Velké Moravy. „Poslední kniha o naší obci vyšla v roce 1996 k výročí devíti set padesáti let od první písemné zmínky. Vydat publikaci s historickým obsahem jsme dlouho plánovali," sdělila starostka Louky Anna Vašicová.

Podle Futáka je ale běžně uváděné stáří obce přinejmenším sporné. Všeobecně se jako první zmínka uvádí rok 1046. Listina, o kterou se tvrzení opírá, se však nedochovala v originále, ale pouze jako padělek ze 13. století.

„To ale neznamená, že musí být listina vymyšlená jako celek. Faktem je, že byla sestavená mnohem později než v době, do které se hlásí. Vznikla na základě dvou listin, které odborníci považují za skutečně pravé. Ty se ale bohužel nedochovaly," vysvětlil Futák. Podle něj tak první nezpochybnitelná zmínka o obci pochází až z roku 1378.

Zajímavá informace je podle historika například ta, že v Louce byla tvrz. Časem z ní vznikl zámeček. „Její počátky sahají až na přelom patnáctého a šestnáctého století. Za pánů z Kunovic byla tvrz přestavěna do podoby renesančního zámečku. Ten vzal za své poté, co se panství ujali Lichtenštejnové," uvedl historik. Podle něj tento rod nikdy Louku nevyužíval jako panské sídlo. „Za jejich vlády už zámeček sloužil pouze jako hospodářská budova," dodal Futák.

V mapování historie obce chce pokračovat. V plánu má období od roku 1626 do roku 1945, tedy právě to, ve kterém koupili ostrožské panství, jehož součástí byla také Louka, Lichtenštejnové.