Nejprve petice, poté výbuchy emocí na prezentaci a nyní připomínky k územnímu řízení projektu zaslané na veselský městský úřad. Okolo Modernizace Malé vodní elektrárny Veselí nad Moravou se objevují stále nová proti. Ta poslední vznesli zástupci společnosti Wessels, kteří se obávají o zámek, na jehož obnově už několik let pracují.

„Nemáme zájem na tom, dílo nějak překazit. O zámek ale máme opravdu obavy,“ reagovala hned na začátek jednatelka společnosti Wessels Eva Hamášová – Prvá.

Připomínek k projektové dokumentaci má přitom společnost hned několik. Nedořešenou otázkou je podle ní například stabilita pravobřežní opěrné zdi mezi elektrárnou a veselským zámkem a zahloubení dna třetí turbíny. Firma přitom vychází z informací uveřejněných v podkladových materiálech.

„Před zahájením stavby nové strojovny TG3 se provede prohrábka přívodního odpadního koryta,“ zní stanovisko veselského odboru životního prostředí z konce září 2010.

„Současné koryto stavbou nebude dotčené,“ zaznělo ale podle zástupců Wessels na prezentaci projektu o více než rok později. Právě tyto zcela odlišné názory a posudky jsou podle společnosti protichůdné a navíc se v celé dokumentaci ani neobjevil jako podklad celý podélný řez novou elektrárnou. „Dosah takzvané prohrábky či jinak řečeno pozvolného zahlubování dna tak vůbec není jasný,“ reaguje Hamašová – Prvá v zaslaném dokumentu. Majitel společnosti Ekoli Power, která je vlastníkem historické vodní elektrárny, Pavel Šedivá, ale s hloubením koryta nepočítá.

„Jak už jsme dříve řekli, koryto řeky Moravy určitě prohlubovat nebudeme,“ zavázal se. Jak ale uvedl na samotnou zeď již Ekoli Power vliv nemá. Provozem elektrárny totiž nejsou schopni ovlivňovat průtokové podmínky. „Stěžejním bodem v tomto rameni Moravy je jez, který má ve správě Povodí Moravy. To ovlivňuje manipulačním řádem průtok v korytu. Instalací nové turbíny, nebudeme průtoky v tomto rameni zvyšovat, snižovat, ani jinak ovlivňovat. To nejsme schopni,“ vysvětlil Šedivý.

Povodí Moravy se přitom k modernizaci veselské vodní elektrárny vyjádřilo už v dubnu loňského roku. Jak uvedla mluvčí společnosti Veronika Slámová, ke stavbě není větších výhrad.

„Podle předloženého projektu jsme souhlasili s tím, aby se elektrárna o jednu turbínu rozšířila. Pouze jsme přesně stanovili průtok, při kterém se bude moci turbína zapnout. Druhým z požadavků pak bylo, aby se dala turbína ovládat dálkově. Myslím si, že majitel se s oběma požadavky vypořádal,“ sdělila Slámová.

Wessels ale trápí také hluková studie, která je podle zástupců firmy zmatená. „Celá hluková studie je zpracovaná jen na provoz turbíny TG3. Celá řada vyjádření dotčených orgánů a dohoda s Městem Veselí nad Moravou, ale počítá i s občasným souběžným provozem turbín TG1 a TG2. Navíc studie nezohledňuje všechny zdroje hluku v dané lokalitě, také proto ji povazujeme za bezpředmětnou,“ stojí také v dokumentu.

Stavební odbor městského úřadu ve Veselí nad Moravou vydal k územnímu rozhodnutí 15. února kladné stanovisko. Proti tomu se lze ale odvolat.