„Žákům čtvrtých tříd pravidla silničního provozu vštěpujeme v sedmi přednáškových cyklech. V současné době provádíme přednáškovou činnost ve třinácti základních školách na Kyjovsku. Je to vlastně příprava na samostatnou jízdu od deseti let v silničním provozu,“ přiblížila Radka Polášková z preventivní skupiny.

Cyklus přednášek začíná v listopadu a končí v květnu. Policisté dětem přiblíží jejich práci a služební pomůcky, probírají se pravidla pro cyklisty, první pomoc, výbava jízdního kola, dopravní značky a jízda křižovatkou. Na závěr dělají děti testy, absolvují jízdu na dopravním hřišti a jízdu zručnosti. Už v průběhu přednášek mají školáci motivaci k tomu, aby prokázali znalosti a plnili domácí úkoly, za které pak získávají informativní kartičky a drobné dárky.

„Ti nejlepší dostali v závěru ještě hodnotné ceny od Besipu a Policie ČR,“ doplnila Polášková. Největší odměnou pak pro všechny děti byl průkaz cyklisty s vlastní fotografií. Preventivně informační skupina se kromě čtvrťáků věnuje také dvakrát za školní rok žákům druhých tříd, se kterými probírají pravidla pro chodce a základy jízdy na kole.