Rozšíření by podle krajského odboru dopravy přineslo změny v řešení stavby spolu se ztrátou nákladů na dosavadní plánování. „Nové zábory pozemků kvůli větší šířce by navíc vyžadovaly i nové územní řízení. Cyklopruhy kromě toho vyvolávají dojem široké silnice, což vede řidiče k nedodržování povolené rychlosti,“ uvedl vedoucí investičního úseku krajských silničářů Libor Olšák.

Dodal, že obě obce navržené řešení stavby přijaly.

S možností oddělené trasy souhlasí i radní v Šardicích. V obci totiž rozšíření silnice brání kromě zástavby také nové chodníky. Ty byly placené i z dotací, a obec je proto nemůže bourat. Místo toho jedná o půlmetrové přídlažbě chodníků v obou směrech. „Dlažba má tvořit pásmo pro cyklisty, a vyřešit tak současný problém. Tato možnost se však naskytla až přede dvěma lety, kdy byl dokončený chodník i po levé straně silnice,“ vysvětlila starostka Šardic Blažena Galiová.

Hovoranští zastupitelé po jednání s dopravním odborem přišli s návrhem řešení cyklopruhů se zachováním šíře vozovky. Tím je změna odvodňovacího pruhu silnice tak, aby bylo možné jeho využití jako pásma pro kola. Tato možnost by však podle krajské správy a údržby silnic neodpovídala normám. Její zástupci proto dávají přednost zúžení chodníků a zavedení pásu společného pro chodce i cyklisty, za jednosměrné jízdy na kole. Kromě toho doporučili řešení cyklistické dopravy s odborníky v daném oboru.

Pro autory petice jejich snaha nekončí. „Správa a údržba silnic je jen příspěvková organizace a my čekáme na oficiální stanovisko vedení Jihomoravského kraje, které jej přislíbilo do konce srpna,“ vzkázal Kuchyňka.

JAN KUCHTA