Vznik veselského parku sahá až do první poloviny devatenáctého století. Dnešní téměř dvacetihektarová zóna odpočinku se dělí na tři části, ve kterých se kombinuje francouzský a anglický styl a honební plochy. Od září letošního roku čekají jeho flóru zásadní změny.

„Půjde o kompletní úpravu celého parku,“ informoval místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolář.

Park se dělí na tři části, a to Zámeckou zahradu, která zahrnuje nejstarší část parku. Druhou je pak část nazývaná Zámecký park neboli Dolní park, jež leží jižně od řeky Moravy až k plotu na Masarykově třídě. A poslední částí je Bažantnice, která se v minulosti využívala především pro lovecké účely.

Město Veselí nad Moravou si před časem nechalo zpracovat projekt na úpravu vegetace městského parku. Ten je společně se zámkem součástí městské památkové zóny a také samostatnou nemovitou kulturní památkou. Jeho část nazvaná Bažantnice se navíc nachází v ptačí oblasti evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Právě kvůli ní se musely úpravy vegetace parku rozdělit do dvou etap, přičemž Bažantnice si bude muset na tu svou ještě počkat. „V rámci projektu jsme si nechali zpracovat dendrologický posudek, který upozornil na některé problémy vzniklé po úpravách při povodních v roce 1997. Šlo například o špatné ošetřování podstatné části stromů nebo o to, že některé z nich, jako jerlíny a smrky, jsou pro park druhově nevhodné. Navíc jsou v parku staré a nemocné stromy a je také přehuštěný,“ doplnil Kolář.

Podle zpracovatele projektu Milana Svobody ukázal dendrologický průzkum, že v parku je 3057 dřevin, a to v zastoupení sto tří druhů. „Navrhli jsme odstranit celkem tři sta osmdesát stromů, z toho většinu do průměru kmene čtyřicet centimetrů. Zásah se dotkne i keřů a náletových stromů. Co se týká nových dřevin, navrhli jsme, aby se dosadilo sto devadesát stromů, tři tisíce osm set vzrůstných keřů a devět tisíc devět set poléhavých keřů,“ uvedl Svoboda ve Veselských listech. Podle něj je v zámeckém parku potřeba především odstranit nebezpečné a poškozené dřeviny, rozvolnit porosty, ale i dát prostor kvalitním dřevinám. Vzniknout by měly i průhledy v parku na významné objekty v okolí. Změny se dočká také okolí zámku. Například kolem fontány je připravená nová ornamentální výsadba. Břehy jezírek se zpevní kokosovými válci a ozdobí je záhony trvalek. „Mezi ochrannou hrází u řeky Moravy a oplocením kurtů se kvůli vývoji některých druhů brouků ponechají torza starých dubů, kmeny pokácených stromů,“ doplnil projektant. Mezi ty nejvýznamnější patří tesařík obrovský.

Část veselského parku zasahuje i do ptačí oblasti Bzenecká Doubrava a Strážnické Pomoraví. „Toto území je chráněno kvůli strakapoudovi prostřednímu. Hnízdí v něm i žluva hajní. V parku se nachází poslední malá populace kavky obecné v okrese Hodonín. Dále lze jmenovat holuba doupňáka a další druhy ptáků hnízdících v dutinách stromů,“ sdělil ornitolog Karel Šimeček.

Podle místostarosty nebude park během revitalizace zcela uzavřený, k určitým omezením však dojde. „Veselany budeme včas informovat,“ doplnil Kolář s tím, že práce začnou v září. Kácet se bude od prosince do února.