„Dotace dosahuje výše sedm set tisíc korun, zbylých čtyři sta osmdesát tisíc budeme muset doplatit sami. Na konci týdne se uskuteční schůzka s vítězem výběrového řízení. Samotná rekonstrukce by pak měla být hotová do sedmi týdnů," uvedl starosta Sobůlek Zdeněk Pantlík.

Opravy mají však zachovat ráz budovy, tedy kde byly původně nepálené cihly, kotovice, zůstanou i nyní.

Obec plánuje v budoucnu vybudovat z dvou set letého domu muzeum, ve kterém se budou vystavovat historické zemědělské stroje a nářadí, jako je stará mlátička, secí mašina či fukar.

BARBORA CHYTILOVÁ