Kolem domů povede několik nových silnic, na nichž bude platit omezení rychlosti do třiceti kilometrů za hodinu. Součástí návrhu je i dlouhý zpomalovací práh. Lokalitu protká i síť chodníků. Rovněž se počítá s protipovodňovou hrázkou podél místní vodoteče Čtvrtě.

V navržené obytné zástavbě se předpokládá výstavba sedmatřiceti rodinných domů a s tím spojených veřejných prostor určených pro odpočinek.