Podle některých by se tam mohli setkat papež Benedikt XVI. a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. O tom historickém setkání napsalo čtvrteční Právo s odkazem na srbská pravoslavná média.

„Je to spíše přání. I když jsme k tomuto významnému datu oslovili pravoslavnou, římskokatolickou i řeckokatolickou církev, aby do tohoto významného jubilea zařadily nějakou svou slavnost,“ řekl vedoucí mikulčického památníku František Synek.

Ani podle pravoslavného biskupa Jáchyma není setkání těchto dvou křesťanských představitelů v Mikulčicích příliš pravděpodobné. „Bartoloměj by tam měl být, ale papež zřejmě nepřijede. Pokud by i přijel, tak až na červencové svátky,“ upozornil hrubovrbský kněz na to, že pravoslavní slaví příchod věrozvěstů už 24. května. Navíc se domnívá, že by papež zavítal spíše na Velehrad.