Upozornila, že firma tak porušila zákon na ochranu přírody. „Na základě smlouvy pro společnost E.ON Distribuce zajišťovala kácení dřevin v ochranném pásmu vysokého napětí. Vykácela však i řadu stromů mimo toto pásmo, na což neměla povolení," uvedl ředitel oblastního inspektorátu v Brně Jindřich Mikeš.

Drtivá většina nezákonně poražených stromů byly topoly. Mezi pokácenými druhy byla také vrba, javor a akát.

Proti pokutě uložené inspektory se firma Ekobiomasa odvolala. „Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo," doplnila Jandová.

Nezákonně pokácené stromy u Jarohněvického rybníka u Dubňan.Zdroj: ČIŽP