„Jde o projekt, jehož garantem je E.on. Podílí se na něm ale konsorcium vícero subjektů,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle něj bude ve stanici použita nejmodernější technologie. „Spalovat se tam bude kukuřičná siláž, či jiné rostlinné produkty, takže určitě ne nějaké kafilérní zbytky,“ doplnil starosta. Podle něj bude právě garance nadnárodního E.onu zárukou kvality. Právě v případě bioplynových stanic je to důležité proto, že lidé se často obávají nežádoucího zápachu. V Kyjově zatím žádný odpor obyvatel k plánu nevznikl. Radnice jej chce probrat s místními při tradičních Hovorech s občany.

Projekt za dvě stě milionů korun už dostal zelenou od Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ten ukončil zjišťovací řízení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

Bioplynová stanice má zabránit zvyšování cen tepla ve městě. Kyjovská teplárna totiž přišla o dodávky levného zbytkového tepla z kyjovských skláren. Tento propad potřebuje město nahradit a nechce to dělat nákupem drahého plynu. Proto radnice poskytne pro stavbu pozemky. Podle starosty bylo potřeba také reagovat na jiné podmínky, než byly v době, kdy se tvořil současný systém dodávek tepla ve městě.

„Když se budovala teplárna, rozhodlo se o centrálním dodávání tepla. V tehdejší situaci měli mít velkoodběratelé výhodnější ceny než maloodběratelé. Situace se ale vyvinula tak, že dnes jsou tyto rozdíly minimální,“ vysvětlil Lukl.

Investorem celé akce je společnost E-Bio Kyjov. V ní mají podíly Město Kyjov, kyjovská teplárna, společnost E-Efekt (dceřiná firma navázaná na E.on) a ratíškovická firma Recht, která bude dodavatelem surovin pro výrobu biomasy.

Zahájení nového provozu je plánováno na léto 2012. Maximální výkon bioplynové stanice bude 3,2 MW. V kraji tak bude zařízení patřit k těm větším stavbám tohoto typu.