„Liga vozíčkářů zřídila v Hodoníně svou pobočku, kde od ledna 2011 nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením, kterým se nedaří najít práci. Podpora je nabízena i zaměstnavatelům, kteří uvažují o možnosti zaměstnat člověka se zdravotním postižením,“ informovala pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér Lenka Tůmová. Využít nabízenou pomoc mohou podle ní lidé z celého okresu Hodonín.

Projekt Ligy vozíčkářů s názvem Šance bez bariér bude po dva roky nabízet bezplatné služby zaměřené na podporu zaměstnávání osob s postižením tělesným, mentálním, duševním a lidem s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací.

„Je možnost využít individuální konzultace a poradenství, podporu při hledání vhodného zaměstnání, počítačové a vzdělávací kurzy, pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem či pracovní asistenci přímo na pracovišti,“ upřesnila nabídku konzultantka. Lidé, kteří by měli zájem o nabízené služby, se mohou zdokonalit v tom, jak napsat motivační dopis, životopis či kde nalézt vhodnou pracovní nabídku. Mohou trénovat nejrůznější situace, ke kterým může dojít při pracovním pohovoru, anebo jen najít podporu při hledání pracovního uplatnění. Důležitou součástí projektu je také spolupráce s firmami, které mohou využít finanční podporu při zaměstnání klienta projektu na novém či stávajícím pracovním místě. Liga vozíčkářů jim také pomůže při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením či zprostředkováním kontaktu se zájemci.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Další informace je možné najít na webových stránkách www.ligavozic.cz.