Tisíce poutníků, muzikál o svatém Pavlu pod širým nebem i mše svatá pod vedením kardinála Miloslava Vlka. I tak bude vypadat letošní tradiční Děkovná pouť dožínková. Na Svatém Antonínku začne již zítra v devět hodin ráno. Ranní mše svaté se tentokrát ujme farář Miroslav Reif ze sousední Ostrožské Lhoty. „Na dožínkovou pouť ročně dorazí třeba i osm tisíc věřících. Ta hlavní, krojovaná, vyjde v půl desáté od našeho farního kostela," připomenul blatnický farář Zdeněk Stodůlka.

Na letošní hlavní Děkovnou mši svatou za úrodu, pozval kardinála Miloslava Vlka. Podle kardinálovy sekretářky Hany Pohoralé, vyjíždí na Moravu velmi často. Každoročně Vlkovy kroky vedou například na Velehrad. „Jednu mši už odsloužil i na Antonínku, když zde byl se všemi biskupy na Biskupské české konferenci," doplnil farář.

Slavnostní odpoledne bude letos na Antoníčku v kulturním duchu. Od půl druhé je totiž na programu muzikál Tarsan, který vypráví příběh svatého Pavla z Tarsu. Pisatel novozákonních listů je často považovaný za faktického zakladatele křesťanství. Muzikálové představení diváky během dvou hodin provede Jeruzalémem, Damaškem, Antiochií, Kyprem či Římem. „Muzikál hrajeme již více než dva roky. Měl zhruba padesát repríz na nejrůznějších místech České republiky. V příběhu vystoupí až třicet herců, kteří zazpívají šestadvacet písní," uvedl za Divadelní soubor Spojené farnosti Luděk Strašák. Divadelníci odehrají muzikál pod širým nebem. Zajištěné je i hlídání dětí.

Čtyřiadvacet

Letos doprovodí slavnostní dny také pěší pouť vedoucí z Velehradu na Svatý Antonínek. Čtyřiadvacet kilometrů dlouhému úseku, který je součástí Cyrilometodějské poutní cesty, vloni požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Předseda Matice velehradské páter Jan Peňáz vloni přirovnal síť poutních cest k lidské páteři. „Musí snášet takovou námahu, že je složená z jednotlivých článků. Cyrilometodějská poutní cesta z Velehradu na svatý Antonínek je jedním z těch článků, z těch obratlů páteře všech poutních cest v Evropě od Panny Marie v Čenstochové až k hrobům svatých Petra a Pavla v Římě," řekl Peňáz. Cyrilometodějská cesta ze Svatého Antonínku, přes Velehrad až na Svatý Kopeček u Olomouce měří 136 kilometrů. Poutní stezka mezi Velehradem a Svatým Antonínkem je třetí v pořadí. Trasy už vedou mezi Velehradem, Svatým Hostýnem a Svatým Kopečkem. Trasu tvoří dvanáct zastavení. Podle místopředsedy výboru Matice velehradské Petra Hudce najdou poutníci na každém z nich dřevěný přístřešek s posezením i informačními panely. „Na nich jsou jak náboženská poučení, tak informace z oblasti zeměpisu, geologie či přírodovědy," doplnil Hudec.

Poutníci vyjdou z Velehradu do Ostrožské Lhoty v sobotu ve 14.00. Na přibližně jednadvacetiki­lometrovou trasu naváží druhý den v půl deváté, kdy vyrazí od kostela v Ostrožské Lhotě až na Svatý Antonínek.4

RADKA KŮŘILOVÁ