„Ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá město dvouhodinový výšlap po okolí Hodonína s názvem Pochod za zdravým vzduchem," pozvala zájemce před hodonínskou radnici její mluvčí Petra Kotásková. Sraz je tam v 17.00.

Na Masarykově náměstí se 31. května objeví i Mobilní zdravotně preventivní centrum. Tam si mohou zájemci nechat zdarma změřit očním lékařem nitrooční tlak, vyšetřit kožní znaménka od dermatologa a zkontrolovat plíce, kolik obsahují kysličníku uhelnatého. Dopoledne je program určený pro děti z vytipovaných mateřských škol, od čtrnácti hodin pak pro každého zájemce.

„Rodiče s dětmi budou mít jedinečnou příležitost načerpat cenné rady ke správné ústní hygieně a předcházení zubnímu kazu," informuje Kotásková.

Kdo si chce provětrat plíce při kuželkách, petangue, stolním tenis či míčových hrách, může zavítat na sportovní odpoledne do Zeleného domu pohody v hodonínské Bažantnici, které začíná v 15.00.