A o co jde? Radějovská obora, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je zařazena do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000, je už několik let jablkem sváru mezi ochránci přírody a myslivci, kteří mají oboru v nájmu. Správce obory, jehož zastupuje bývalý majitel Hamé Leoš Novotný, v oboře chová daňky. Ti se podle ochránců přírody přemnožili a spásají chráněné rostliny, ničí louky a okusují stromy. Jak Hodonínský deník naposledy zjistil, Leoš Novotný si domlouvá s Lesy ČR, které vlastní lesy v oboře, jejich výměnu za vlastní pozemky. Pomoct Novotnému má přitom ministerstvo zemědělství, které má o směně rozhodnout.

Strážnický starosta Risto Ljasovský a radějovský starosta Stanislav Knitl však označují směnu za podivnou. „Jsme přesvědčeni, že celá záležitost neprobíhá transparentním způsobem,“ tvrdí v otevřeném dopise oba muži. Pokud se výměna pozemků uskuteční, obávají se, že dojde se skryté privatizaci státní obory Radějov a k nelogickému rozbití komplexu státních lesů na území CHKO Bílé Karpaty.

„Je pravděpodobné, že následkem změny vlastníka bude obcím úmyslně ztěžován přístup do jejich lesů nezbytný pro řádné hospodaření,“ píšou starostové dále s tím, že přírodně nejatraktivnější část obory bude také definitivně uzavřena pro místní návštěvníky lesa i turisty.

Premiéra signatáři dopisu žádají, aby jim odpověděl na otázky, v čím zájmu se má směna uskutečnit a na čí pokyn o směně jednají Lesy ČR. K dopisu přikládají také fotografii, na které je současný ministr zemědělství s Leošem Novotným a několika kusy zastřelené vysoké zvěře. Proto se dožadují také odpovědi, zda je ministr loveckým hostem v oboře. .

„Žádáme, abyste neprodleně zastavil velmi podivnou směnu státních lesů v oboře Radějov. Berte prosím v potaz, že tato pozemková transakce má proběhnout dokonce září tohoto roku a poté již bude nevratná!!!“ uzavírají dopis starostové. Zároveň se pisatelé otevřeného dopisu obrací na všechny lidi, kterým není jedno, co s oborou bude. Připojit se mohou k petici za zachování obory Radějov v majetku státu uveřejněné na adrese www.straznice.cz.

VÍCE SE DOČTETE VE ČTVRTEČNÍM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU ROVNOST