Brněnský Ateliér Velehradský odevzdal aktualizaci urbanistické studie, jejíž součástí je návrh na rekonstrukci náměstí. „Původní studie se zaměřovala na kompletní vzhled širšího centra. Zabývala se vymezením prostoru, úpravou okolí, ale i dopravním řešením. Aktualizace rozpracovává podrobnější pohled," uvedl architekt Tomáš Velehradský.

Podle člena komise strategického rozvoje města Jana W. Jongepiera neměl tento orgán možnost dokumentaci podrobněji prostudovat. „Chtěli jsme studii projít s autorem a vyjádřit se k ní v usnesení. Také nebylo respektované usnesení ze čtrnáctého ledna, ve kterém jsme radě doporučovali, aby dala prostor občanům vyjádřit se k jednotlivým variantám," sdělil Jongepier.

Jeho názor sdílí i další člen rozvojové komise Josef Boula. „Schválení dodavatele studie architekta Velehradského bylo velmi uspěchané. Mělo by se vše projednat s občany. Bylo by vhodné předložit více variant," připomněl Boula.

Na zasedání dodal, že by radní měli sdělit, proč se to tak stalo. „Studie zpracovaná architektem Velehradským už existuje déle než tři roky. Projednávala ji různá odborná fóra orgánů města. V tuto chvíli uskutečnila jenom její aktualizace. Standardním způsobem ji projednávali zastupitelé a obě komise, které se k problematice výstavby a strategického rozvoje vyjadřují," řekl místostarosta Petr Kolář.

Podle jeho slov rada jen rozhodla o zadání zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo zhotovení dokumentace. „Další úpravy centra města vychází stylově z pojetí, které architekt Velehradský navrhl na úpravu Sokolovské ulice," reagoval Kolář.

Na novou pěší zónu studie navazuje. „Důležité bude, aby se počítalo s bezbariérovým centrem. Sokolovská je zajímavě řešená, líbí se mi," řekl Veselan Radek Nikl. Podle místostarosty budou mít poradní komise i občané ještě dostatek prostoru na vyjádření. „Není to definitivně uzavřená záležitost a mnohé se dá změnit," dodal Kolář.