„Hudba je totiž nejen krásná, ale má sílu člověka povznášet, naplňovat, tvárnit a zušlechťovat. K tomu se naše žáky snažíme vést a tak vznikl projekt Adventní charitativní koncert, na němž žáci svým vystoupením chtějí pomoci dětem, které strádají nepřítomností rodičů, odpykávajících si ve vězení svůj zasloužený trest,“ sdělil ředitel bojanovické Základní umělecké školy Stanislav Esterka.

Koncert začíná v tamním Obecním domě v 16.30.