Místostarostou se stal bývalý první muž žádovické radnice jednašedesátiletý Ludvík Demel ze stejné kandidátky. V Žádovicích tak zaznamenali trochu paradoxní výsledek, když kandidátka s novým starostou a místostarostou skončila těsně třetí. V devítičlenném zastupitelstvu měly ale všechny tři kandidátky stejný počet mandátů. „Byly de facto dvě varianty. První s panem Bystřickým jako starostou a nějakým jiným místostarostou. A v druhé variantě jsem byl já, jako starosta neuvolněný a bývalý starosta jako uvolněný místostarosta. Zvítězila druhá varianta,“ okomentoval tajné hlasování Bronislav Seďa.

Hlavní úkolem pro nové vedení obce je podle starosty vybudování čističky odpadních vod.