Podle současných předpokladů má čistička sloužit pouze pro obyvatele Žádovic. „Víceméně všechny okolní obce jsou již kanalizované. 
V Ježově i Žeravicích čističku mají, Hýsly jsou malé a asi to ani nezvažují, Kelčany budou napojené do Milotic. My jsme tedy zůstali jako taková poslední větší obec v naší oblasti," vysvětlil Seďa.

Pro odvod odpadů z domácností poslouží kanalizace, která je v současné době již položená.

Jako součást plánovaného projektu vznikne v obci také část hlavního přivaděče. „Rovněž necháme postavit odlehčovací komory v okolí říčky Hruškovice. Poněvadž půjde o kanalizaci smíšenou, dešťovou i splaškovou, tak je budeme potřebovat," doplnil starosta.

Předpokládaná cena 
za stavbu se podle něj zatím pohybuje kolem sedmdesáti milionů korun včetně daně. Dotace by mohla pokrýt okolo dvaašedesáti procent z celé částky. Přesto by to mohlo znamenat téměř třicet milionů korun z obecního rozpočtu. Žádovice ale mají jen necelých tisíc obyvatel.

V těchto dnech využívají žádovické domácnosti, podobně jako jiné obce bez napojení na čistírnu odpadních vod, jímky. Výstavba čističky pro ně bude znamenat vyšší náklady. „Cena stočného poroste, ale vzhledem k životnímu prostředí a dopadům na něj, jsou ty náklady nižší než případná sanace škod," zamyslel se Seďa.

To se týká hlavně potoku Hruškovice, který pramení několik kilometrů severně 
od Osvětiman v chatové oblasti zvané Vranovy – Žleby. Odtud se Hruškovice táhne 
v délce více než čtyřiadvaceti kilometrů přes Osvětimany, Ježov, Žádovice a podél Vlkoše a Skoronic. Poté se jižně od Svatobořic-Mistřína vlévá do Kyjovky.