Mečíky jsou květiny nevšední krásy na úrovni kosatců- orchidejí severu. Na rozdíl od nich jsou však velmi náchylné na škůdce a choroby a náročné na pěstování. A navíc nejsou mrazuvzdorné a péče o jejich hlízy přes zimu je velmi náročná. Nemáte- li je sklizeny, pak je nejvyšší čas.

1) Hlízy mečíků sklízíme brzy, již koncem září, nejdříve nejsilnější rostliny. Slabší rostliny a rostliny z brutu sklízíme o čtrnáct dní později, nejpozději do patnáctého října. Zdánlivě předčasná sklizeň má své vážné, především zdravotní důvody. Brut jsou drobné hlízky, vyrostlé na bázi velkých hlíz a sklízené spolu s nimi.

2) Před sklizní se rozhodneme, zda budeme sklízet i brut a pokud chceme mít odděleny jednotlivé barvy a máme za květu označeny barevně odlišné rostliny, připravíme si na ně papírové sáčky. Rostliny vyrýváme úzkým (nejlépe drenážnickým) rýčem, abychom vyryli rostlinu i s brutem a minimem zeminy.

3) P o očistění od země oddělíme nad sítem s oky na příklad pět krát pět milimetrů brut od hlízy a zcela odlomíme lodyhu. Brut prosejem, drobný propadne na zem, kvalitní zůstatek na sítu uložíme do označeného papírového sáčku.

4) Hlízy spolu se spodní loňskou sušíme na roštu při vyšší teplotě (až třicet stupňů Celsia) v proudu vzduchu dva až šest týdnů, až ztratí přibližně třicet procent své váhy.

5) Po předsušení dokončíme úpravu hlízy, odlomíme starou a vrchní slupky a dále dosušujeme asi jeden měsíc. Pak je uložíme do suchého větraného skladu při teplotě tři až deset stupňů Celsia. Nesmějí zmrznout.

6) Při celém procesu sledujeme zdravotní stav hlíz, jsou totiž napadány více chorobami a škůdci. Zvláště nebezpečná je třásněnka mečíková, která ničí rostliny, květy i hlízy, které se sesychají a jsou na nich viditelné černé tečky trusu. Pokud je nevyřadíme spolu s jinými nemocnými hlízami, namoříme je ihned po odstranění slupek z hlízy v roztoku DIAZOL nebo ACTELIC.

7) Sázíme na jaře do rozehřáté země do předem vykopaných brázd, brut mělce v druhé polovině března, hlízy podle počasí od prvního do desátého dubna, případně postupně až do začátku června pro postupné kvetení rostlin. Sadíme hluboko, malé hlízy pět až deset centimetrů, velké patnáct centimetrů. Hlízy před sázením máčíme půl hodiny v roztoku přípravků ROVRAL FLO, MERPAN, CAPTAN, MIRAGE a dalších. Po sázení je důkladně zalijeme. Nesadíme dvakrát po sobě. Třetím rokem na stejném místě téměř nevykvetou a uhynou.
Za péči věnovanou hlízám se mečíky odmění nádherným květenstvím.