Maliny a ostružiny jsou mimořádně kvalitní ovoce, ale péči o jejich porosty není po jejich sklizni, na úkor příští úrody, věnována dostatečná pozornost.

U malin je potřeba provést následující kroky:

1) Odplozené loňské pruty odstříháváme těsně u země již při poslední sklizni nebo brzy po ní.

2) Vystříháme všechny letorosty slabé, s fialovými skvrnami u spodku letošních výhonů a s boulemi žlabatky maliníkové.

3) Na jeden metr čtvereční ponecháme nejvýše čtyři silné letorosty, které podle možnosti přivážeme k opěrné konstrukci,

4) U remontantních malin po druhé sklizni odstraníme horní květenství.

5) Porost zasypeme dvaceti centimetry silnou vrstvou listí.

 

U ostružin je potřeba provést následující kroky:

1) Při poslední sklizni vystříháme odplozené dvouleté dřevo a ke svislé opěře pevně přivážeme nejbližší vzhůru rostoucí letorost.

2) Jsou–li na opěrné konstrukci vodorovné dráty, přivážeme ke každému na obě strany jeden letorost

3) Pokud ostružinu nemnožíme, všechny ostatní letorosty odstřihneme.

4) Ostružiny množíme tak , že konce letorostů položíme na zem, a 20 cm od vrcholu letorostu zasypeme kompostem a zatížíme, na př. cihlou. Rostlina mohutně zakoření a začátkem zimy ji odstříhneme a přesadíme na nové stanoviště.
Maliny i ostružiny na zimu přihnojíme 100 gramy kombinovaného hnojiva na metr čtvereční