Zatraktivnit dětem technické obory už na základní škole, a pomoct tak učilištím na Hodonínsku, které se dlouhodobě potýkají s nezájmem o řemeslné obory, by mohly dva nové projekty. Ty právě startuje krajská a okresní hospodářská komora. Přilákat děti k řemeslu a zaplnit učiliště však podle odborníků pomůže pouze snížení počtu středních škol.

Právě na špatnou skladbu škol reaguje nový projekt JOB4TECH. „Zatímco v roce 1988 byl poměr mezi absolventy učilišť a středních škol s maturitou osmdesát ku dvaceti procentům, o dvacet let později je tento poměr zcela opačný,“ upozorňuje na nepříjemný trend ovlivněný navíc demografickým vývojem, kdy se rodí méně dětí, ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín Michal Švagerka.

Žáci, kteří vycházejí ze základních škol, se dnes i se špatnými známkami dostávají bez potíží na střední školy a učiliště zejí prázdnotou.

JOB4TECH, ale také druhý z pilotních programů krajské hospodářské komory, Posilování technických kompetencí žáků základních škol, má proto díky sérii akcí zvýšit zájem dětí o technické obory a učiliště, která je nabízí.

„Díky projektu budeme pro žáky od šestých do devátých tříd pořádat besedy s podnikateli, exkurze do firem či na veletrhy,“ uvedl konkrétní možnosti, jež projekty nabízejí, Lukáš Pilát z Okresní Hospodářské komory Hodonín. Ta právě ve čtvrtek JOB4TECH uvedla do života první akcí – Dnem řemesel. Uskutečnil se ve Středním odborném učilišti Havlíčkova v Kyjově, kam hospodářská komora pozvala asi desítku škol z Hodonínska. Jejich žáci mohli také sledovat řemeslníky přímo na akci, když zde soutěžili učni v 10. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností.

Podle ředitele Úřadu práce v Hodoníně Vladimíra Šťávy není ale malý zájem o učební obory jediným problémem učňovského školství.

Bez soukromých škol

Další spočívá v tom, že na učňovské obory zůstávají většinou jen děti s nejhorším prospěchem. Většina deváťáků se totiž dostane na střední školy, které nabízejí dostatek volných míst a o studenty se přetahují.

Jen letos vyjde podle údajů úřadu práce ze základních škol v kraji 10 333 patnáctiletých a nabízí se jim 9 992 míst ve výběrových středních školách. Aby se znovu zaplnila učiliště, musí se podle Šťávy optimalizovat skladba studijních a učebních oborů.

„Prvním krokem je zrušení soukromých škol, popřípadě jejich zapojení do systému státu, kdy by musely poslouchat řídící jednotku, čili krajský úřad,“ domnívá se Vladimír Šťáva.