Deník také získal data, která ukazují, jaké úlohy dělají žákům z této školy problémy, a jaké naopak s přehledem řeší. Tuto tabulku najdete na konci článku.

Reportáž připravila redakce Deníku na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou vybrala podle tabulky nejúspěšnějších TOP 5 základních škol Hodonínska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy.

Výběr školy nebyl náhodný. Žáci základní školy v Hovoranech zvládali přijímačky na střední školy z matematiky za posledních pět let v hodonínském okrese nejlépe. U přijímaček z češtiny obsadili stříbrnou příčku. Škola ve více než dvoutisícové obci má nyní zhruba dvě 280 žáků, a to nejen z Hovoran. Od druhého stupně je spádová také pro děti ze sousední Čejče, Terezína a Karlína, jak připomíná ředitelka Kateřina Riedlová.

Masarykova základní škola Vracov.
TOP 5 základek Hodonínska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Právě ona je průvodkyní po škole až do horního parta, kde mají obě třídy deváťáků semináře k přijímacím zkouškám. Po cestě za matematikou lze při výhledu na zahradu zahlédnout energicky soběstačnou učebnu Archimedes, která se tady otevřela v září jako teprve druhá v České republice. A uvnitř v hale naproti čtenářského kroužku je k vidění čerstvý úspěch žáků z osmé A, kteří zvítězili v soutěži Postav most!

„Je to skvělý úspěch. Navíc se naši žáci přihlásili do soutěže poprvé,“ poposije výbornou premiéru ředitelka.

To už se ale dostáváme nahoru, k deváťákům. Ti se právě zabývají přímou i nepřímou úměrností. Na tabuli rozebírají příklady, které se týkají počtů strojů, směn a výrobků. Úkolem je zjistit, kolik bude zapotřebí přikoupit strojů, aby se podařilo vyrobit dvaasedmdesát tisíc výrobků. Na závěr nechybí ani domácí úkol.

„Hlavní gró je domácí příprava. Kdo se poctivě připravuje, věnuje tomu čas, má i dobré výsledky. Tady v semináři se zaměřujeme na problémové příklady, u kterých mají žáci potíže. Dolaďujeme formu na přijímací zkoušky, a to tak, aby děti uspěly,“ nastiňuje kantor Pavel Ševela, který kromě matematiky vyučuje ještě informatiku a hudební výchovu.

Na návštěvě v Základní škole T. G. Masaryka v Hovoranech.Na návštěvě v Základní škole T. G. Masaryka v Hovoranech.Zdroj: Deník/Petr Turek

Problematické jsou podle něj příklady, u nichž je dlouhé textové zadání. „Děti se u nich mohou zaseknout, často si totiž neumí přetvořit text do matematického problému,“ objasňuje úskalí učitel.

Jak si vedli školáci v ostatních jihomoravských regionech? Podívejte se na reportáže z:

A ukazuje další úlohy. „Nejsou tady nějak extrémně těžké příklady na výpočet, ale jde spíše o to najít rychlé a logické řešení tak, aby žákům vystačil čas, který mají k dispozici,“ vysvětluje Ševela.

Na srdce dětem klade jednu ze základní rad. A to pořádně si přečíst zadání. „Dalšími radami je, začít lehkými příklady, aby za ně měly u přijímaček jisté body. A teprve pak, aby se věnovaly těžkým příkladům,“ popisuje učitel.

Přijímací testy na střední školy? I suverén by si měl natrénovat formát odpovědí.
Test k přijímačkám na střední školy: Připravte se na matematiku i češtinu

A co k semináři říkají sami žáci? „Očekávali jsme, že to bude trochu jednodušší, ale opak je asi pravdou. Lépe se ale připravíme na přijímací zkoušky a budeme třeba úspěšnější. Nyní jsem už takový nervní, protože je to pro mě hlavně časově náročné. Věřím ale si, že přijímačky dám,“ zamýšlí se například Adam Vykydal.

Podobně to vidí také jeho spolužačka Pavlína Havelková. „Nejdřív jsem to brala na lehkou váhu, ale postupem času se snažím už víc makat. Nechci přípravu podcenit. Souhlasím s Adamem, že textové zadání je složitější,“ svěřila se současná deváťačka.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Její předchůdci z hovoranské základní školy v minulých pěti letech u přijímacích zkoušek zářili zejména v kategorii číslo a početní operace, kde překonali hranici osmdesáti procent dobře vyřešených úkolů. To je výrazně nad celorepublikovým průměrem, který činil zhruba pětašedesát procent.

Oproti republikovém průměru byli Hovoranští na tom ještě lépe u číselných výrazů, zlomků a desetinných čísel. Výrazně nadprůměrně úspěšní byli také při řešení úloh zaměřených na přímou a nepřímou úměrnost. Naopak „jen“ průměrně obstáli v kategorii grafů, schémat, tabulek a slovních úloh.

Seminář k českému jazyku začíná v Hovoranech hned následující vyučovací hodinu po matematice. A i tady dosahovali v uplynulých pěti letech hovoranští žáci celorepublikově nadprůměrných výsledků. Například v nejvíce bodovaném porozumění textu byli zhruba devět procent nad průměrem a v tvorbě slovní zásoby dokonce překročili průměr o třináct procent.

Co jde a nejde žákům základní školy v Hovoranech u přijímaček z matematiky?

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů (v procentech)
Číslo a početní operace, dělitelnost 81
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 56
Převody jednotek                         54
Přímá, nepřímá úměrnost                   52
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice        50
Počítání s mnohočleny                     42
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy       39
Lineární rovnice, soustavy rovnic             25
Výrazy s proměnnou                       14
Poměr, mapa                              7

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

* Pozn. každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.