A bez rozsáhlé rekonstrukce a zajištění statiky se tady dětem a jejich učitelům podmínky pro výuku nezlepší. Ba naopak. „Z dlouhodobého sledování objektu je zřejmé, že je stále porušován zvýšenými deformacemi nosných konstrukcí a do budoucna nelze bez jeho stabilizace a ztužení očekávat uklidnění těchto pohybů. S přibývající dobou budou jejich projevy na objektech nadále narůstat až do vzniku významné poruchy,“ uvedl v závěru posledního souborného zhodnocení porušení a monitoringu školních budov za specializovanou firmu Proxima projekt odborník na statiku a dynamiku staveb Martin Špička.

Hlavní část školy, která není podsklepená, tak zůstává v podmínečném stavu užívání a pod pravidelným odborným monitoringem. Ten tady sleduje například vývoj čtyřiatřiceti prasklin. Právě psychické působení trhlin považuje za to nejhorší ředitel školy Jakub Horňák. „Popraskané třídy a další prostory nepůsobí dobře na emoční pohodu, která je pro vzdělávání potřebná. Více to prožívaly malé děti, zvláště v prvním pololetí to pro ně bylo téma, na které se dost ptaly,“ upozornil ředitel školy s 225 žáky.

Ustavující jednání zastupitelstva v Prušánkách.
Prušánky mají nové vedení, starostou je pirát Zbyněk Němeček

Ti jsou nejen z Prušánek, ale i ze sousedního Josefova. Jak připomněl, trhliny se ve škole objevovaly průběžně. „Byly to ale spíše trhlinky, které se daly zapravit a dalo se s nimi žít,“ podotkl ředitel.

Největší zlom nastal ale o posledních letních prázdninách. Z do té doby nebývalého posunu Prušánečtí dávají školu stále dohromady, opravují, co se dá. „Bylo to zděsující, dokonce jsme první září začínali před školou, protože jsme čekali na statika, co nám k tomu řekne,“ přiblížil ředitel. Srpnový posun ve statice tak vyřadil téměř na půlroku učebnu polytechniky, tedy dílny v přízemí.

První jihomoravský pirátský starosta Zbyněk Němeček.
Jižní Piráti obsadili první radnice, podle politologů jde o výjimky

Nahoře jsou doposud mimo provoz jak odborná učebna fyziky, tak protější prostory obecní hudební školy. Přitom už došlo k sanaci mnoha trhlin. „Pak jsme přistoupili k řadě opatření. Zahájil se monitoring trhlin i geodetický monitoring pohybů školy vůči terénu. A začali jsme připravovat podklady pro to, abychom mohli projektantovi zadat projekt statického zajištění školy a její rekonstrukci. Primární je zajistit základy a svázat budovu, což bude mít i následky pro její vzhled. S tím souvisí rekonstrukce podlahy a nové omítky. Chceme do toho zahrnout, minimálně v projektu, zateplení kvůli snížení energetické náročnosti a především výměnu oken, kdy v současnosti řada z nich kvůli pohybům zdiva nejde otevírat,“ přiblížil plány starosta více než dvoutisícových Prušánek Zbyněk Němeček.

Jako první výraznou chystanou novinku zmínil obnovu poškozené střechy. „Rádi bychom ji opravili už o prázdninách, ještě dnes jsem posílal žádost o dotaci na ministerstvo financí,“ uvedl v pátek před polednem starosta.

Na společenském večeru vinařů České republiky vyhlásili pořadatelé výsledky z mezinárodní soutěže vín Vinum Juvenale a soutěže Královna vín České republiky.
Prestižní soutěž vín: triumfoval Hibernal z Prušánek

Následně bude klíčová organizace oprav a prací na statickém zajištění školy několikametrovými piloty, což bude nejen finančně ale také časově náročné, takže pro provedení nebudou stačit letní prázdniny. „Potřebujeme školu vystěhovat a přesunout do náhradních prostor, které budou dostatečné, bezpečné, klidné, tiché a teplé a budou mít vše, co je pro výuku potřeba. Uděláme proto provizorní školu z montovaných buněk, které si pronajmeme,“ přiblížil starosta.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Vedení radnice má už i vytypované místo pro provizorní školu, a to přímo ve zdejším areálu. „Využili jsme toho, že je nachystaný projekt demolice a výstavby nové tělocvičny. Zahájíme tak její stavbu, včetně základové desky s tím, že sem dočasně přesuneme provizorní školu. Zásadní je pro nás to, aby tak bylo o děti postarané a mohly tady mít výuku,“ sdělil Němeček.

Zároveň ale také shání peníze na rekonstrukci a statické zajištění školy, což zatím v Prušánkách odhadují na téměř sedmdesát milionů korun. To je ale vyšší částka, než kterým disponuje celý roční rozpočet obce. Tak například o finanční podporu na provizorní školu chtějí Prušánečtí požádat kraj. „Už se nám ozval i hejtman, že by k nám mohl posledního března přijet,“ podotkl starosta.

Krojovaný ples v Prušánkách zaplnil tamní kulturní dům.
VIDEO: Krojovaný ples v Prušánkách lákal i přespolní, už na Českou besedu bylo

Zatím ale kromě monitoringů pokračuje inženýrsko-geologický průzkum podloží. Za jarních prázdnin pak dojde v těsné blízkosti školy k vykácení stromů, ty totiž podle zprávy statika způsobují enormní odvádění vody z podloží pod nepodsklepenou budovou.

Harmonogram pro samotné stavební práce počítá po dokončení potřebné projektové dokumentace se zahájením na jaře příštího roku. Na odstranění současné tělocvičny má navázat příprava provizorní školy, která by se měla dětem otevřít v září příštího roku. Přitom už by mohly odstartovat práce na rekonstrukci a statickém zajištění stávající hlavní budovy základní školy.

Koncert Štěpánských Koledníků v Prušánkách.
Štěpánští koledníci vystoupili v Prušánkách. Zvěstovali přeradostný čas

Podle odborného zhodnocení porušení trojice školních budov stojí za vznikem poruch objemové změny podložních jílových vrstev, změny v soudržnosti zemin a nedostatečná tuhost základových spár. „Dle uživatelů objektu došlo zejména v minulým letech 2018, 2021 a 2022 k výraznému nárůstu množství trhlin a bylo patrné jejich rozevření,“ stojí v monitoringu s tím, že vlivem posledních sušších let došlo k vysušení a smrštění jílovitých vrstev do větších hloubek a tím pádem také k pohybům objektů na zemních masívech postižených smrštěním.

Současná základní škola se dětem poprvé otevřela v září roku 1972, tedy před padesáti lety.