Konkurz na nového ředitele vyhlásili radní po šesti letech na základě doporučení školské rady. Začátkem měsíce jmenovali také novou ředitelku školy Mírová Alenu Řehákovou, která nahradí Vlastimila Letovského. „Oběma odcházejícím ředitelům patří za jejich mnohaleté vedení a řízení škol velký dík,“ vyjádřil se místostarosta města Ladislav Ambrozek.