„Kalendář je výsledkem vzájemné spolupráce a přátelství žáků a pedagogů našich škol. Obě místa spojuje dávná minulost Velkomoravské říše. Název Velkomoravské mosty je symbolem propojení obou míst nejen z hlediska historického. Naší spoluprací navazujeme na tradici přátelských vtahů i dnes," vysvětlila ředitelka mikulčické základní a mateřské školy Kristina Kolovrátková.

Ani podle ředitele nitranské základní školy Fatranská Pavola Haláka není spojení Mikulčic a Nitry náhodné. „Je založené na pomyslném postě, který vždy spájel naše národy. Dnes se naše školy rozhodly na vybudování nového mostu, který vzniká symbolicky v roce 1150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje do našich krajů," sdělil Halák.

S myšlenkou mikulčicko-nitranského kalendáře přišel právě nitranský učitel dějepisu a zeměpisu Jozef Blaho. „Nejprve si našli naši školu na internetu a pak květnu nebo červnu nás oslovil ředitel nitranské školy, jestli bychom s nimi nezačali spolupracovat, protože máme společnou minulost. A jelikož jsme z Mikulčic, tak jsme jim nemohli neodpovědět," přiblížila počátky spolupráce obou škol Kolovrátková.

Postupně tak začali děti i pedagogové navštěvovat spřátelenou školu. Zapojili se tak do několika projektů, například vytvořili společnou záložku do knihy, výtvarně zpracovali každodenní život Slovanů, významné osobnosti Velké Moravy nebo zúčastnili Mikuleckých her. Poslední ze série projektů je právě kalendář Velkomoravské mosty, který představuje práce žáků obou škol a na fotografiích dokumentuje partnerství postavené na velkomoravských základech.

Zajímavostí kalendáře je také to, že o liché měsíce se postarali Nitranští, a to včetně zkratek názvů dnů v týdnu. V sudých měsících představují své umění Mikulčičtí. Kdo neví, že leden je staroslověnsky sičen či prosinec gudeň, tak staroslověnské názvy měsíců najde právě v tomto kalendáři. O jeho grafickou úpravu se postarala Eva Kolovrátková.