„V roce 1934 byla první v okresech Hodonín i Uherské Hradiště a patřila k významným institucím. Vyšla z ní velká řada hudebních osobností, které se staly hudebními pedagogy či kapelníky," sdělil ředitel školy Aleš Smutný. Jak také upozornil, díky přítomnosti ZUŠ ve Veselí získaly vzdělání desetitisíce dětí. Za učením přitom často dojížděly.

„Ještě dnes se k nám sjíždějí děti z Horňácka, Strážnicka a širokého okolí," poznamenal ředitel. A doplnil, že řada z absolventů pak pokračovala v úspěšné hudební kariéře. „Naši žáci se uplatnili například ve filharmoniích, uspěli při studiích na Janáčkově akademii múzických umění nebo při různých soutěžích, jako je Pražské jaro," připomněl úspěchy Smutný.

Ten se spolu s kolegy rozhodl, že oslavy ve Veselí nevěnují minulosti, ale zaměří se na přítomnost vzdělávací instituce. „Nepřipravujeme žádnou ročenku či brožuru. Řekl bych, že v historii školy byl podstatnější přesun do nové budovy. Díky novému místu se nám otevřely jiné možnosti. Získali jsme multifunkční sál, učebny všech oborů pod jednou střechou, zázemí pro nástroje i ateliéry. Výuka se nesmírně zkvalitnila a začali jsme pracovat na velkých projektech mezi jednotlivými obory. I proto budeme vzpomínat až za dvě desetiletí, kdy oslavíme sto let," uvedl ředitel veselské hudební školy.

Letošní jubileum tak chtějí ve Veselí oslavit hlavně představením současné tvorby školy, jejích pedagogů a žáků. Přizvou si také profesionální umělce. „Uvedeme například dechové kvinteto Parnas Quintet, dále pak koncert violoncellisty Petra Nouzovského s akordeonistou Ladislavem Horákem či koncert komorního orchestru Camerata Cremsiriensis," vyjmenoval Smutný.

Chybět nebudou ani tradiční akce, při kterých se představují žáci. „V květnu to bude Tanec pro radost, což je vystoupení literárně dramatického oboru. Pokračovat chceme také v ZUŠfestu, jehož první ročník jsme uspořádali před budovou školy vloni a který měl velký úspěch," nastínil plány Smutný.