„Budeme bránit těžbě štěrkopísku všemi možnými způsoby. Cílem je zrušení nařízení báňského úřadu," řekl krajský radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr.

Firma České štěrkopísky teď může podat žádost o těžbu. Ochranu zdroje pitné vody u Moravského Písku podle Rajtšlégra ohrožuje samotná průmyslová výroba. „Při těžbě může dojít k různým událostem, které mohou ovlivnit kvalitu vody," míní Rajtšlégr.

Jihomoravský kraj současně požádal správní soud o odložení účinnosti rozhodnutí báňského úřadu.

Samostatnou správní žalobu s předběžným opatřením připravují také obce, kterých se těžba štěrkopísku dotýká. „Hned na druhý den po vyhlášení rozhodnutí ke stanovení dobývacího prostoru jsme oslovili advokátní kancelář, aby zahájila práce na podání správní žaloby s odkladným účinkem k rozhodnutí Českého báňského úřadu. V úterý je navíc setkání všech starostů celého okresu v Kyjově, kde budeme všechno probírat. Navíc se připravuje na sobotu 13. června Protestní pochod za vodu, od Moravského Písku, Uherského Ostrohu a Veselí nad Moravou k prameništi,“ řekl starosta Bzence a předseda hodonínských Vodovodů a kanalizací Pavel Čejka.