„Díky tvrdé střešní krytině zůstala ušetřena jen fara,“ uvedl jednatel sboru Lubomír Hradil. Od začátku působnosti bylo vybavení hasičů ze Žeravic na vysoké úrovni. V roce 1900 se hasiči dočkali stříkačky s příslušenstvím od firmy Smékal a také pracovní výstroje.

Úkolem sboru nebylo jen hašení požárů, ale i zajištění zdravotního stavu zraněných do chvíle, než zasáhne lékař. Proto hasiči ustanovili Samaritánský sbor.

Při oslavách 120. výročí založení se sbor dočkal od obce nové hasičské cisternové automobilové stříkačky značky Scania.

Na svůj prapor jsou náležitě pyšní

Žeravický sbor v roce 1924 pořídil nový prapor. Členové jej nechali ušít z bývalého praporu vojenských vysloužilců. Slavnostní požehnání se konalo při oslavách 110. výročí založení organizace v roce 2008. Na jedné straně praporu, na který jsou žeravičtí hasiči velmi pyšní, je vyšitý obraz svatého Floriána. Na druhé straně jsou rohy vyzdobené po vzoru historického praporu pocházejícího právě z roku 1924.