Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice naleznete ZDE

Vesnice Kapanice neexistuje stovky let. Její název se ovšem ne příliš dávno dostal až do Evropy. Takové štěstí jiné zaniklé osady Slovácka neměly. Ves se označovala i jako Kapansko. Dnes toto jméno figuruje v Evropsky významných lokalitách Natura 2000. Díky tamní flóře.
„Kapanice stávaly mezi Dolními Bojanovicemi a Mutěnicemi,“ uvádí historik Vladimír Nekuda ve svém dnes již klasickém díle Zaniklé osady na Moravě v dobách feudalismu.

Historik uvádí, že ke vsi patřilo více než devatenáct set měřic pozemků, které užívali lidé z Bojanovic, Hovoran a Mutěnic. Od roku 1257 patřila tišnovskému klášteru. Podle této vesnice se psal i jeden z vladyckých rodů – Dětřík z Kapanic.

Pusté v roce 1576

Vladimír Nekuda našel zápis v zemských deskách od Čeňka z Lipé určený Aleně z Žerotína. Zápis uvádí, že Kapanice byly v roce 1576 pusté. Hodonínský urbář z roku 1691 o vsi poznamenal, že je od dávných let „skrze těžkosti vojenské v zkázu uvedena a tak doposavad pustá.“

Kapanice stejně jako další osady doplatily na česko – uherské války v polovině 15. století. „Války na Slovácku znamenaly zánik četných obcí a osad, když obyvatelé byli odvedeni, osady vypáleny. Například Kapanice mezi Dolními Bojanovicemi, Čejkovicemi a Mutěnicemi, Kuničky, Potvorovice, Jarohněvice, Mokroňovice nebo Čejč. Tehdy byly zničeny téměř všechny kulturní památky v kraji. Někteří obyvatelé se zachránili v lesích a po válce zbudovali nové osady,“ uvádí v textu o historii Mutěnic tamní webové stránky.

V prostoru dnešního lesa či nejbližšího okolí by možná ještě dnes bylo možné najít důkazy o existenci osady. Historik Augustin Bieberle zveřejnil v roce 1970 článek, ve kterém píše: „Spisovatel Antonín Kolek tu v lukách zjistil obrysy domů a dokonce základy kostela.“

Vede tam stezka

Kapanice jsou v textech o historii nejen Mutěnic, ale i hodonínského panství vzpomínané často. Vždy je u zmínky poznačeno, že název je zachován v nynějším lesním revíru Kapansko.

S tímto pojmem se mohou setkat i pěší turisté. Je zmiňován na mapách jako součást červeně značené stezky T.G.Masaryka. „Červená trasa pokračuje dále ze středu Mutěnic do lesa Dolní Kapánsko k rozcestí značených cest. Zdejší lesy dostaly jméno po zaniklé obci, na niž upomínají zplanělé stromy, keře i květiny v místech, kde dříve existovala. Přes Horní Kapánsko s dalším rozcestím se dostaneme kopcovitým lesním terénem do další vinařské obce Čejkovic,“ uvádí popis trasy.

Lesní revír připomínající zaniklou ves je, jak bylo uvedeno, pod dohledem ekologů. Pro ně je les mezi Mutěnicemi, Dolními Bojanovicemi a Starým Poddvorovem významný kvůli cenným porostům takzvaných panonských a karpatských dubohabřin a panonských teplomilných doubrav na spraši.