Řadových radních mají v současnosti v okresním městě šest. O stokoruny si polepší i řadoví zastupitelé.

Hodonínským novinku umožnila novela zákona o obcích, která navýšila maximální výši odměn. Navýšení odměn má z městského rozpočtu odčerpat navíc zhruba sto šedesát tisíc korun. Jak ale upozornil vedoucí radničního odboru ekonomiky a financí Marián Maňák, zákon umožňuje výrazně vyšší celkovou sumu, která by mohla jít na odměny.

A to kvůli možnosti, že v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. „U nás se ale odměny za funkce ani v minulosti nesčítaly. Zastupitelé obdrželi odměnu pouze za tu nejlépe horovanou funkci,“ přiblížil vedoucí hodonínských městských financí.

Zároveň ale více než polovina neuvolněných členů zastupitelstva pobírá odměnu vyšší než tu základní, která do konce února činí pro zastupitele 2 826 korun za měsíc. Většina z nich je totiž ještě členy některého výboru, komise, případně jejich předsedy. V případě předsedů putuje na odměnu dvojnásobná částka.

Některé účasti jsou nízké

Loni šlo v Hodoníně na odměny členům zastupitelstva a komisí ze zhruba miliardového rozpočtu celkem 5,3 milionu korun. Většina z toho, více než tři miliony na uvolněné funkce, tedy pro úzké vedení radnice tvořené starostou a místostarosty. Ostatní členové zvolení do orgánů města si pak rozdělilo více než dva miliony korun.

Nové odměňovací tabulky pro neuvolněné zastupitele v Hodoníně.Nové odměňovací tabulky pro neuvolněné zastupitele v Hodoníně. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: MěÚ Hodonín

Přes v úterý schválené navýšení, které se obešlo bez jakékoliv diskuze, přišla ale kritika z jiné strany. „Některé účasti jsou strašně nízké. Aby byly výbory jednak usnášeníschopné, ale hlavně aby mohly kvalitně pracovat, je zapotřebí, aby tam ta docházka byla výrazně vyšší,“ vyzval hodonínský starosta Libor Střecha šéfy strany nominující členy.

Mimo jiné na únorovém jednání kontrolního výboru tak chyběli čtyři ze sedmi členů. Tady jsou odměny rozdělované tak, že zastupitelé je mají měsíčně, naopak nezastupitelé dostávají odměny za účast. Těm se se schválenou změnou zvyšuje od března odměna za jednu účast ve výboru z 920 korun na rovnou tisícovku.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Stanovením odměn se minulý týden zabývali také zastupitelé v druhém nejlidnatějším městě okresu, v Kyjově. Ten má ale od nynějšího funkčního období o deset zastupitelů a také o dva radní méně než Hodonín. Tady si podle čerstvě schválené odměňovací tabulky mohou při sčítání horovaných funkcí přijít někteří neuvolnění zastupitelé i k více než dvaceti tisícům korun.

Nové odměňovací tabulky pro neuvolněné zastupitele v Kyjově.Nové odměňovací tabulky pro neuvolněné zastupitele v Kyjově. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: MěÚ Kyjov

Musí proto být ale minimálně radním, předsedou výboru nebo komise a pak ještě členem výboru nebo komise. „Minulou středu schválené navýšení se týká celkem osmnácti neuvolněných zastupitelů,“ přiblížil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.