Přitom za porušení městských zásad pro přidělování dotací sportovním organizacím jim hrozilo vyřazení z grantového systému až na dva roky. „Na minulém zasedání dostal kontrolní výbor úkol prošetřit tyto kluby a nějaké pochybení zjistil. Přesto jsme doporučili, aby se nějaké dotace přidělily, a to ne v poukázkovém systému, ale jako mimořádné dotace," sdělil místostarosta Vojtěch Salajka (nezařazený).

To blíže vysvětlil jeho kolega z rady Vlastimil Trnečka (ČSSD). „Těch pět organizací porušilo zásady, takže ztratilo nárok na peníze za poukázky. Pokoušet se jim to prominout, je cesta do pekel. Když jde ale o mládež, tak se hledá náhradní způsob, jak jim nějaké peníze dát. Proto jsou na stole mimořádné dotace a její částky vycházejí z uvažované výše za grantové poukázky, kterou by dostaly, pokud by neporušily zásady," přiblížil uplatněnou myšlenku Trnečka.

K tomu, než zastupitelé konkrétní podporu schválili, předcházela řada diskusí. Na začátku bylo jednání o další kontrole klubů. Nakonec zastupitelé uložili kontrolnímu a finančnímu výboru provést prověrku vyúčtování poskytnutých dotací v letech 2010 až 2012.

V souvislosti s tím, jak oddílům pomoct i přes jejich provinění, se uvažovalo také o půjčce. „Nevím, jak dopadne kontrola, proto bych raději předložené opatření stáhl, a než prověřování skončí, tak bych klubům poskytl půjčky," řekl bývalý místostarosta Roman Sedlačík (ČSSD).

Ty se ale nezamlouvaly jeho nástupci ve vedení radnice, Ladislavu Ambrozkovi (KDU- -ČSL). „Řekněme si na rovinu, že nemluvíme o půjčce, ale o dotaci. Protože je po oddílech už nikdy vymáhat nebudeme. Navrhuji tak, aby kluby dostaly padesátiprocentní dotaci a po ukončení kontroly bychom hlasovali znovu," představil alternativu lidovecký zastupitel.

Naopak byli i tací, kteří nechtěli oddíly trestat. „Jsem proti jakémukoliv krácení dotací do kteréhokoliv oddílu. A pro příští rok se stanoví nová pravidla. Stejně nemůžeme dokázat úmysl funkcionářů a nakonec bychom trestali jen děti," uvedl zastupitel a člen sportovní komise Ján Lahvička (KSČM).

Nakonec se ale naprostá většina zúčastněných zastupitelů rozhodla fotbalistům, sokolům, hokejistům a házenkářkám ubrat deset procent z podpory. U Atletického klubu byla ale situace horší. „Měl nejvíc otazníků v tom, jak je vedené jeho účetnictví. Snad se ukáže, že měli jen nějaký personální výpadek," podotkla starostka Milana Grauová (nezařazená).

Atleti totiž původně měli přijít o celou dotaci. „Náš klub udělal chybu, když vyjádření a další materiály kontrolní komisi podal opožděně. Tato chyba nastala špatnou komunikací v AK Hodonín. V brzkém termínu svolává valnou hromadu, na které budeme řešit administrativu oddílu a její kontrolu. Vzhledem k velké členské základně, jejíž převážnou část tvoří děti, apelujeme na zastupitele, aby našemu klubu poskytli dotace. Její neposkytnutí by mělo zásadní dopad na chod klubu a samotné děti," uvedl předseda AK Petr Šíma.

Zastupitelé nakonec atletům schválili poloviční dotaci oproti grantovým kuponům.