Hotovo má být podle plánu v listopadu. Město má už uzavřenou smlouvu a počítá s náklady kolem devíti milionů korun.
Následně v dubnu se mají stavební dělníci pustit v první části Komenského ulice do úprav stávajících cest pro pěší tak, aby splňovaly parametry bezbariérovosti.