Ke spolupráci v posledním čísle zpravodaje město vyzývá všechny místní. S oslovováním rodáků, které vítr zavál daleko za hranice regionu, je totiž třeba co nejdříve.

Radnice vyzývá Ždánické, aby nahlašovali kontakty na osoby z řad svých příbuzných i známých, o kterých ví, že ze Ždánic pochází a nyní žijí v různých koutech republiky či dokonce v zahraničí. Ve zpravodaji k tomuto účel vyšel i formulář. „Pokud někoho takového znáte, vyplňte jeho jméno a adresu, případně telefon či e-mail do spodní části dopisu, kterou po odstřižení vhoďte do schránky u městského úřadu, případně odevzdejte pracovníkům městského úřadu nebo v Infocentru Ždánice,“ píše starosta města Miroslav Kratochvíl.

Cest, jak na rodáky upozornit je více. Kdo z místních i lidí žijících v okolí nemá formulář k dispozici, může využít e-mail či telefon. Informace o rodácích je možné zaslat na adresy podatelna@muzdanice.cz, mpokorna@muzdanice.cz či infocentrum.zdanice@centrum.cz. Telefonicky lze jména a adresy hlásit na číslech 518 633 615, 518 633 616 či 518 633 412.

Na organizaci sjezdu se kromě radnice podílí i místní spolky a organizace. Uskuteční se ve dnech 12. a 13. června 2010.