„Ve Ždánickém Motýlím ráji, jak unikátní lokalitu my entomologové, kteří zkoumáme život těchto něžně vyhlížejících členů živočišné říše nazýváme, jsou jich ale tisíce,“ nadšeně popisuje z Jihočeské univerzity.

Ta spolu s Entomologickým ústavem Akademie věd České republiky výzkum druhově jedinečné lokality v rámci celé České republiky zaštiťuje. Patnáctihektarová louka ve ždánickém katastru je takovou raritou, že díky ní dokonce opustilo patnáct členů britského dobrovolnického týmu právě prozkoumávanou lokalitu v Polsku.

A právě v těchto dnech díky britskému fondu Leonardo da Vinci společně s dobrovolníky z Čech monitorují a provádějí výzkum druhé největší populace ohroženého hnědáska černýšového na území celé republiky. „Je to něco naprosto úžasného. Lokalita u Ždánic je jedinečná. U nás je denních motýlů k vidění jen kolem padesáti druhů, i lesů je v Británii málo. A navíc je to báječná relaxace,“ vyznala se ze svých pocitů jedna z britských dobrovolnic, která soudí, že Česká republika je skutečně krásná země.

Projekt, zabývající se výzkumem ohrožených druhů motýlů, běží ale ve Ždánicích už druhým rokem. A příští léto bude určitě pokračovat dál.

„V rámci programu, který hradí z velké části Britové a na našich bedrech leží organizační část na Moravě, jsme zjistili, že v lokalitě žije šestaosmdesát druhů denních motýlů,“ řekl David Novotný z Jihočeské univerzity. A to prý stále objevují další .

Lokalitu jedinečnou co do množství i kvality druhů motýlů, rostlin, hmyzu i ptáků, ale stále více ohrožují náletové dřeviny. Ty pak doslova utlačují vegetaci na louce a mění složení rostlinstva, ze kterého vzácní motýli sají nektar. „Je to hlavně akát, jehož kmeny mají v průměru i kolem čtyřiceti centimetrů, a pak také křoviny,“ posteskl si jeden z organizátorů z Přírodověcké fakulty Jihočeské univerzity.

Hlavní práce britských dobrovolníků s věkovým složením od osmnácti do šedesáti let nespočívá tedy podle nich pouze ve výzkumu motýlů. „Přišlo nám líto lokalitu opustit, aniž bychom jí pomohli. Proto teď s křovinořezy vyřezáváme křoviny a taky vysekáváme velké množství akátů,“ popsal hlavní náplň členů nejrůznějších neziskových organizací, mezi nimiž nechybí ani profesoři z britských univerzit, David Novotný.

A když večer skončí fyzicky namáhavou práci, určitě zbude i nějaký čas na poznávání naší kultury, zvyků a taky ochutnávání dobrého vína. „Britové jsou k nám velmi přátelští. A my se zase snažíme jim vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich záslužnou práci,“ je potěšen tím, jak dobrovolníci zušlechťují ždánické obecní louky starosta obce Miroslav Procházka.

„I kdyby už se další peníze na výzkum a záchranu unikátného Motýlího ráje nenašly, obec bude v projektu záchrany jedinečné lokality pokračovat,“ slíbil.