Iniciátorka a členka petičního výboru, bioložka Zuzana Veverková, je přesvědčená, že současné mýcení je na hraně lesního zákona.

„V posledních letech došlo k razantnímu navýšení těžby listnatých porostů, hlavně bučin, v Chřibech a především pak ve Ždánickém lese. Protože jsem přírodovědec a pracuju skoro dvacet roků v ochraně přírody, sleduju narůstající těžbu s velkými obavami,“ zdůraznila Veverková, která je předsedkyní kyjovské organizace Českého svazu ochránců přírody. Připomněla, že mýcení plundruje dominovým efektem hektary celých svahů i hřeben.

Masivní úhyn racků chechtavých zaznamenali ornitologové na Mutěnických rybnících. Mrtvých nebo umírajících ptáků víc než sto.
Masivní úhyn racků na Mutěnických rybnících. Ornitologové jich našli víc než sto

Mezi nejvýznamnějšími příčinami uvedla poptávku po palivovém dřevě a pak také to, že Chřiby a Ždánický les mají status hospodářského lesa. „Státní ochrana přírody tak nemá žádné páky, jak prosadit šetrnější formy hospodaření, byť oba lesy jsou přírodovědně velice hodnotné. Oba měly být zapojeny do sítě Natura 2000 v podobě Evropsky významné lokality, což se povedlo jen u Chřibů, a u Ždánického lesa jen pro velmi malou část,“ oznámila kyjovská přírodovědkyně.

I proto také petenti požadují zahájení procesu zajištění ochrany lesů, a to nejlépe do podoby zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast Středomoravské Karpaty.

„Listnaté lesy odráží sluneční záření mnohem líp než paseky, a ochlazují prostředí. Hlavně jsou stabilní, odolné ve srovnání s jehličnatými porosty vysazovanými na nepůvodních stanovištích, které se de facto plošně rozpadly napříč celou republikou a v těch místech nebude fungovat lesní ekosystém mnoho dekád, než se tam podaří zapěstovat nový les,“ nastínila své obavy Veverková.

Program spojený s otevřením nové slunečné budovy i nové zážitkové exkurze v sobotu odpoledne.
VIDEO: Novou halu Slunce si nad Čejkovicemi prošly už stovky hostů

Do práce petičního výboru se zapojili ale i někteří městští zastupitelé v Kyjově, a to bez rozdílu toho, jestli jsou v koalici, nebo v opozici. Iniciativu tak podpořil například i místostarosta města Daniel Čmelík.

„Připojil jsem se jako občan. Neberu to jako jít hlavou proti zdi nebo dělání problémů. Iniciativa by měla otevírat diskusi s Lesy ČR o přehodnocení jejich filozofie kácení v místních lesích a případně otevřít otázku chráněné krajinné oblasti. Nelíbí se mi to, že podle lesního hospodářského plánu, který mají, to může za pět let vypadat tak, že na Kyjovsku, Ždánsku a v blízkém okolí bude těch vykousaných lesů hodně,“ řekl Deníku Čmelík

Besedy s obyvateli

Součástí iniciativy Živý les pro živý region jsou kromě podpisové akce také veřejné besedy na řadě míst Kyjovska.

Podle vyjádření mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové státní podnik hospodaří podle plánů platných zpravidla deset let. „Ty určují, kolik dřeva může být odtěženo tak, aby se neustále obnovovalo. To znamená, že se plánovaně odtěžuje jen tolik, kolik ho v místě přiroste. Ve Chřibech a Ždánickém lese se nachází množství listnatých a smíšených porostů a jen malé procento smrkových, které byly zasaženy kůrovcovou kalamitou,“ uvedla mluvčí Jouklová.

Likvidace starých sloupů pro elektrické vedení v Hruškách.
VIDEO: Obce na Podluží poničené tornádem mají novou síť. Elektřina vede pod zemí

Obnova holosečným způsobem se podle ní prováděla právě v těchto smrkových porostech kvůli jejich napadení kůrovcem, případně kvůli umožnění změny druhové skladby.

Jak dále připomněla, lesy tvoří společenstvo různě starých stromů. „Vitalita mladých porostů a jejich přizpůsobivost je podstatně větší než starých porostů. Mladé na sebe vážou velké množství uhlíku, u starých stromů už, stejně jako u jiných živých organizmů, se postupně ztrácí vitalita a rozpadají se. Díky zodpovědnému hospodaření v souladu uchováme lesy v dobrém stavu tak, aby plnily všechny funkce - produkční, ale i ekologickou, sociální a kulturní, tedy mimoprodukční. I ty jsou závislé na zdravotním stavu lesa,“ dodala mluvčí Jouklová.

Na seznam rušených poboček České pošty se dostala také ta na vlakovém nádraží v Hodoníně.
Reakce na rušení pošt v Hodoníně: Jsme naštvaní, vzkazují oslovení obyvatelé

K internetové petici Živý les pro živý region se zatím přes e-petice.cz připojilo za polovinu měsíce přes dvě stě podpisů. Fyzicky ji pak podporovatelé připravili k podpisu na řadě míst, především Kyjovska. Následně ji chtějí předat nejen Lesům ČR, ale také na ministerstva životního prostředí a zemědělství či na Úřad vlády.