Tato lokalita, kde žije čtyřiaosmdesát druhů motýlů, se nachází v sousedství Ždánického lesa. „Uvítáme, když se do Natury 2000 dostanou i ždánické louky," podotkl Valenta. S vyhlášením zvláštní ochrany nad lesem souhlasí i Iva Stafová, exstarostka a nynější zastupitelka Ždánic, které získaly zelenou stuhu ve Vesnici roku 2014 za péči o životní prostředí. „Na vyhlášení evropsky významnou lokalitou je nejvyšší čas, jestli už není pozdě. Dělali jsme řadu ekologických projektů včetně sázení stromů, a rozhodně jsme nebyli nadšení těžbou dřeva a použitím těžké techniky v lese," uvedla Stafová.

Právě bučiny a dubohabřiny stejně jako tamní specifické trávníky jsou předmětem ochrany nové EVL Ždánický les. Objevují se tam i kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Toto území bylo mezi sedmičkou lokalit požadovaných evropskou komisí. „V návrhu doplnění byly několikrát již v minulosti, ale předchozí vlády je nikdy neschválily," sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Podle ní po dvou letech nečinnosti minulého vedení zahájila Evropská komise s Českem takzvané pilotní řízení, které předchází řízení pro porušení evropského práva. Stát má seznam doplnit do ledna 2016. „V případě, že se tak nestane, hrozí ČR tvrdé sankce a možné je i zastavení evropských dotací," řekl náměstek ministra Vladimír Dolejský.

Ve Ždánickém lese už více než čtyřicet let operuje těžařská společnost MND. Oblast zkoumá a těží tam ropu a zemní plyn. „Dopad naší činnosti na zájmy chráněné v oblasti Ždánického lesa není zásadní. Umístění našich aktivit vždy pečlivě zvažujeme. Návrh na vyhlášení EVL Ždánický les budeme zkoumat a zapojíme se do diskuse v připomínkovém řízení," uvedla mluvčí MND Dana Dvořáková.