„I v rámci republiky je nepříliš častým jevem, aby obec svůj zpravodaj vydávala nepřetržitě půl století. Ve Ždánicích se to podařilo. Na stránkách listu je zachycena nemalá část historie obce během posledních tří desetiletí éry komunistické a první dvě desetiletí éry demokratické,“ uvedl k jubileu místní kronikář a současný radní Vladimír Kotík. Podle něj obce s vydáváním svých periodik začaly většinou až po roce 1989.

Do konce loňského roku černobílá tiskovina s tradičně laděnou titulní stranou vždy jen do jedné z jiných barev tak nyní hýří pestrostí. „Není to změna jen pro tento rok. Chtěli bychom barevnou titulní i poslední stranu udržet napořád,“ řekla k novince starostka města Iva Stafová.

Abrahámoviny si místní připomenou v připravovaném březnovém vydání měsíčníku. V něm se dozví o historii svého periodika více. Padesáté narozeniny vychází přesně na 27. března.

Od roku 1961 vychází téměř nepřetržitě až do současnosti. Nevyšel pouze v jediném roce –1971. Ždánický zpravodaj je podle kronikáře významným autentickým pramenem zaznamenávajícím dějiny města nejen za posledních padesát let. Často se totiž v řadě článků obracel i do starší minulosti obce. I to platí až do dneška. Historická témata zpracovává právě Vladimír Kotík.

Zvykem se staly také speciální monotematická vydání, která nejsou jinde obvyklá. Tento zvyk začal už v roce 1962 žňovým číslem. V posledním desetiletí Kotík zpracoval speciální přílohy například o význačném místním učiteli, historikovi a zakladateli muzea ve Ždánicích Jakubu Vrbasovi, umělci Janu Znojovi či nejvýznamnějším ždánickém průmyslníkovi Eduardovi Seidlovi. Sešit o posledním zmíněném musel jít dokonce dvakrát do dotisku.

Kompletní řada všech čísel zpravodaje je uložena na Městském úřadu ve Ždánicích a v Městském archivu ve Ždánicích. Lze ho najít i v Moravské zemské knihovně v Brně.

„Již po zběžné prohlídce od nejstarších čísel zpravodaje až po současné výtisky s plnobarevnou obálkou je vidět výrazný technologický pokrok v použitých tiskových technikách a v kvalitě polygrafického zpracování,“ uvedl k vývoji zpravodaje Kotík.

Obsah Ždánického zpravodaje vytvářela celá řada obětavých občanů Ždánic. Ve funkci vedoucího redaktora se vystřídalo pět lidí. Od roku 1991 byla ale tato funkce zrušená. Od tohoto data rozhoduje o podobě zpravodaje redakční rada kolektivně.