Právě ta má ale ještě po celý nový školní rok nabídnout své prostory zdejším žákům. Navíc s novým topením. „Co se týká topení, tak jde o velkou rekonstrukci. Topení se předělává v hlavním školním objektu,“ přiblížil starosta Prušánek Zbyněk Němeček. Opravami havarijního stavu v pohybující se budově chce obec předejít neočekávaným problémům, které by mohly nastat při prasknutí topení.

Prušánečtí navíc přistoupili i opravě promáčené střechy. „Jak se budova hýbe, tak byla střecha poněkud pokroutěná a zatékalo jí. V jednom místě tak zateklo přímo do třídy,“ sdělil starosta s tím, že se tak musí udělat nová rovná střecha i s izolací.

Praskliny uvnitř základní školy v Prušánkách.
Děti v Prušánkách se budou učit v kontejnerové škole. Kvůli popraskané budově

S napětím přitom v Prušánkách čekají na další výsledky monitoringu od statika. Poslední z poloviny června nedopadlo nejhůř. „Na budově jsou patrné v trhlinách stálé pohyby řádově v desetinách milimetrů až milimetrech projevující se rozšiřováním i svíráním trhlin. Měřením v červnu bylo zjištěno na většině trhlin jejich sevření oproti stavu z března,“ uvedl v červnovém hodnocení, které ke dispozici na webu školy, za společnost Proxima projekt Martin Špička. Ta měření provádí v tříměsíčních cyklech.

K největší krizi v dějinách školy s více než dvěma sty žáky z Prušánek a Josefova ale došlo právě přes loňské léto, kdy na vysychání podloží a smršťování jílů zareagovala hlavní budova školy a dílny množstvím prasklin a trhlin. Následkem bylo mimo jiné omezení provozu dílen nebo uzavření odborných učeben pro fyziku nebo hudební výchovu.

Vyučování v provizoriu?

Podle současného harmonogramu se škola dočká rekonstrukce a statického zajištění do zahájení školního roku 2025/26. Už v příštím školním roce tedy, za třináct měsíců, by děti měly usednout do lavic provizorní kontejnerové školy. Ta má stát na místě tělocvičny a navazujících prostorech směrem k nové kuželně. Odhad nákladů se pohybuje pod sedmdesáti miliony korun.