„Aby lidé nemuseli dalece dojíždět do nejbližší spádové nemocnice v Kyjově, zřídili jsme rehabilitační středisko. Lékař tak pro své pacienty zajišťuje nejen ambulantní péči, ale také i rehabilitaci a podávání infuzí,“ informovala starostka obce Vlasta Mokrá. Náklady spojené s rekonstrukcí střediska, která trvala tři měsíce, přesáhly částku 900 tisíc korun.